Mattias Hansson ny projektchef på Sawi

Sawi Byggnads AB, med säte på Gyllevägen strax utanför Trelleborg, gör en rockad i ledningen. Mångårige projektchefen och ägaren Staffan Persson, aktiv inom Sawi-gruppen sedan 1990, tar ett steg åt sidan. Företaget kommer från och med i höst att ledas av 33-årige Mattias Hansson.

- Det stämmer, säger Mattias. Jag går in som ny projektchef för Sawi och ska försöka fylla Staffans kostym och bland annat jobba vidare med företagets varumärke framöver.

Byggföretaget Sawi i Trelleborg gör en rockad i ledningen. Mångårige projektchefen och ägaren Staffan Persson (t v) tar ett kliv tillbaka och lämnar efter sommaren över ansvaret för företagets framtida drift till Mattias Hansson.
Foto: Pauli Korhonen Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Byggföretaget Sawi i Trelleborg gör en rockad i ledningen. Mångårige projektchefen och ägaren Staffan Persson (t v) tar ett kliv tillbaka och lämnar efter sommaren över ansvaret för företagets framtida drift till Mattias Hansson.

Sawi Byggnads AB förvärvades av nationella byggjätten Erlandsson Bygg i Syd AB i november 2016 som ett led i Erlandsson-koncernens strävan att ta nya marknadsandelar och stärka positionen i södra Skåne. In kom Mattias Hansson med sex år med sig från Erlandsson där han de två senaste åren fungerat som projektchef.

Genom rockaden tar han över ansvaret för Sawis pågående och kommande projekt, och för samarbetet med företagets kunder och underleverantörer.

- Jag kommer att leda hela Sawi-gruppen men Staffan Persson kommer att finnas kvar i företaget. Hans erfarenhet och kontaktnät kommer att vara oerhört viktiga för mig. Förutom Staffan och mig består Sawi-gruppen idag av en ekonomiassistent, fyra arbetsledare, en entreprenadingenjör och tretton hantverkare. Nu är ju företaget en del av Erlandsson Bygg och tanken är att jag ska implementera vissa erfarenheter därifrån. Vi tar godbitarna från Sawi och godbitarna från Erlandsson och slår ihop dem.

Sawi har sedan grundandet 1973 utvecklats till en av de ledande byggaktörerna kring Trelleborg och Malmö och har framför allt fokus på bostadsproduktion, kommersiella lokaler, service till industriföretag samt renovering och underhållsarbeten.

Den tyngd och storlek som tillförs genom att Sawi tillförts Erlandsson Bygg i form av organisation och stödfunktioner ska hjälpa till att driva verksamheten framåt. Staffan Persson kommer att fortsätta resan inom Sawi, introducera Mattias där det behövs, men själv verka mer i bakgrunden.

- Ja, min roll kommer att vara lite mer tillbakadragen, säger Staffan Persson. Jag blir ett stöd i produktionen och kanske för nya medarbetare och ska bidra med mitt kunnande. Vår tanke är att det ska ge Mattias utrymme och möjlighet att jobba mycket med att utveckla företaget och inte minst varumärket och de delar vi är starka på. Så Sawi består även om jag lämnar över till Mattias. Vi är ju ett välkänt namn som borgar för kvalitet och det vill man behålla.

Staffan Persson beskriver Sawis kanske tydligaste nisch som byggare av exklusiva kvalitetshus, ofta ”komplicerade projekt både formmässigt och materialmässigt”. Flera hus har prisbelönats för innovativa bygglösningar och estetiska värden, och bolaget har lagt stor vikt vid att leverera kvalitet och måna om kundnöjdheten.

Förutom företagets tjugotal anställda räknar Staffan med att Sawi genom sina projekt indirekt sysselsätter ytterligare omkring 70 underleverantörer. Epitetet lokal samhällsbyggare är inte en överdrift.

- Det kan vi väl säga att vi är? Man kan säga att företaget står på tre ben. För det första projektering och byggande av exklusiva och ibland ganska extrema hus. Det andra benet är service till industrin i Trelleborg. Vi har varit leverantör till bland annat Trelleborg AB och Metso under många, många år. Tredje benet är samarbete med större privata fastighetsägare i Trelleborg som Skandiafastigheter på Valen, Patrik Liljegren på Nilpat och Bengt Nilsson på Alsingevallen. Vi byggde till exempel ett av de tre nya husen vid Stadsparken, det som Bengt Nilsson äger.

Vilka andra välprofilerade projekt har Sawi under bältet?

- Förutom våra unika hus i Ljunghusen, Falsterbo och Västra hamnen i Malmö så byggde vi Centralstationen i Trelleborg och vi har stått för flera ombyggnationer på Valen. Larssons begravningsbyrå på Hedvägen är vi stolta över. Där passerar ju nästan alla. Men något som inte är så känt och som jag vill lyfta fram är att vi är med och driver en skola i Etiopien där vi ansvarar för att 500 barn i grundskoleåldern får möjlighet att lära sig läsa och skriva. Det unika är att det är 50 procent pojkar och 50 procent flickor, det händer i princip aldrig i den delen av världen där man normalt inte satsar undervisning på flickor. Vi lägger en hel del pengar på det.

Hur ser företaget på Trelleborgs utveckling framöver?

- I stort sett positivt. Vårt geografiska läge är perfekt. Inte minst den fantastiska kuststräckan med fina stränder som borde tas om hand och exploateras ännu bättre än idag. Kan vi profilera oss genom kuststräckan har Trelleborg enorm potential, med närheten till Malmö och Köpenhamn. Närheten till havet är en nyckel.

Sen hoppas jag att vi ska bli bättre på att planera för den inflyttning till Trelleborg som alla vill se. Var ska alla människor bo? Vi behöver komma igång och bygga. På Trelleborg Övre borde man redan varit igång 2017, till exempel.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?