Hallå där...

... Lena Borglund, stadsarkitekt i Trelleborgs kommun.

Lena Borglund arbetar som stadsarkitekt i Trelleborgs kommun.
Foto: http://www.trelleborg.se/ Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Lena Borglund arbetar som stadsarkitekt i Trelleborgs kommun.

Vad är ditt uppdrag?
- Mitt uppdrag som stadsarkitekt är att ha det övergripande ansvaret för kommunens stadsutveckling och vision. Det finns ett stort intresse för Trelleborg nu och inför de stora utvecklingsprojekt som staden står inför finns det ett behov av ett professionellt stöd till byggherrar och arkitekter. Signalen från de externa aktörerna är att de vill ha en tydlig och konsekvent dialog gällande kommunens ambition med staden.

- Mitt mål är att arbeta för att höja nivån på arkitektur och tekniska lösningar så att intresset för att bo, besöka och arbeta i Trelleborg ökar ännu mer, men även att bevara de så viktiga byggnader och miljöer som har kulturhistoriskt värde.

- I min roll som stadsarkitekt kan jag fungera som en länk mellan kommunens olika förvaltningar för att synka ambitionerna gällande stadsutveckling.
Kan du berätta lite om stadsmiljöprogrammet som ni jobbar med? Vad är ett stadsmiljöprogram och varför har ni tagit fram det?
- Stadsmiljöprogrammet är en övergripande policy som ska skapa en vackrare, renare och mer enhetlig stadskärna som lockar människor att stanna länge.

- Programmet består av ett huvuddokument som behandlar de viktiga delar som staden består av, till exempel konst, möbler, skyltar, belysning men också stadens uteserveringar. Några av delarna kommer att bearbetas mer djupgående och resultera i råd och riktlinjer som ska fungera mer som en teknisk handbok.
Hur kan man som företagare i Trelleborg bli delaktig i att skapa en attraktiv stad?
- Vi hoppas på att man tar del av och använder stadsmiljöprogrammet och dess riktlinjer, att man medverkar till att ha rent kring sin butik och anammar riktlinjerna för uteserveringar. Är man fastighetsägare är det viktigt att underhålla sina byggnader, det är ansiktet utåt och ger ett intryck av hur staden mår.

- Man får gärna kontakta oss gällande skyltning och belysning redan innan programmet är färdigt, vi ser fram emot en dialog!

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!