Hallå där...

... Johannes Hagström, hållbarhetsstrateg i Trelleborgs kommun.

Johannes Hagström arbetar som hållbarhetsstrateg i Trelleborgs kommun.
Foto: http://www.trelleborg.se/ Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Johannes Hagström arbetar som hållbarhetsstrateg i Trelleborgs kommun.

Vad är ditt uppdrag i Trelleborgs kommun?
- Jag jobbar med cirkulär ekonomi, forskning och utveckling, landsbygdsstrategi, klimatanpassning och är vikarierande marinbiolog.

Vad är cirkulär livsmedelshantering och varför har ni tagit fram en plan för det?
- Det är när man använder odlingsmetoder som inte har negativ påverkan på människors hälsa, miljön eller klimatet. Jordens näringsvärde och mullhalt ska vara under ständig förbättring, det vill säga att jorden man odlat i ska vara bättre efter skörd än vad den var innan sådd. Slutligen ska allt som tas från åkern användas på något sätt, det ska inte finnas något matsvinn eller spill av restprodukter. I den bästa av världar ska avståndet mellan ”jord och bord” inte vara mer än 20 kilometer.

- Vi vill att så mycket som möjligt av det som konsumeras i kommunen ska vara lokalproducerat. Frukt och grönsaker tappar i kvalitet när de transporteras land och rike runt innan det landar på vårt middagsbord. Kan vi minska transporterna så behöver vi inte ha lika mycket förpackningar heller. Vi behöver också tänka långsiktigt och ha infrastrukturen på plats så vi klarar en krissituation. Idag importeras över 60 procent av den mat vi äter i Sverige och vi är helt beroende av importerad handelsgödsel.

- Planen vi tog fram visade att nästan allt som odlas i Trelleborg går på export till övriga Sverige eller utomlands och samtidigt importerar vi ungefär samma mängd livsmedel till kommunen. Så vi behöver bli mer självförsörjande.

Här kan du läsa planen i sin helhet. (PDF-dokument, 1,4 MB)

Hur kan man som företagare tänka mer hållbart och hur kan kommunen stötta i det?
- Det är att försöka odla ”cirkulärt” så långt som möjligt. Vår förhoppning är att det ska bli en stor marknad av lokalproducerade livsmedel i kommunen, att alla vill köpa ”Odlat på Söderslätt”! Så där kan vi stötta med bland annat kunskap och information. Som kommun köper vi in stora mängder livsmedel och där kan vi hjälpa till med upphandlingen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!