Hallå där...

... Kristoffer Tonning, gatuchef i Trelleborgs kommun

Vilket är ditt uppdrag och vad innebär det?
- Gatuavdelningen, som jag är chef för, arbetar bland annat med drift, underhåll och förnyelse av vägar och tillhörande anläggning, som till exempel gatubelysning, inom kommunens väghållningsansvar. Vi är väghållningsmyndighet och ska se till att kommunens skyldigheter som väghållare enligt väglagen efterlevs.

Kristoffer Tonning är gatuchef i Trelleborgs kommun.
Foto: http://www.trelleborg.se/ Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Kristoffer Tonning är gatuchef i Trelleborgs kommun.

- I uppdraget ingår arbete med trafiksäkerhet, parkeringsövervakning och trafikreglering genom utfärdande av lokala trafikföreskrifter. Vi handlägger även ansökningar om särskilt parkeringstillstånd och gör också yttranden på tillståndsansökningar om användande av allmän plats som kommit in till polisen.

- Vi arbetar även med kommunens småbåtshamnar. Fram till årsskiftet ansvar vi för förvaltandet av hamnarna i Gislöv, Smygehamn och Skåre. Efter årsskiftet kommer Visit Trelleborg att ta över ansvaret för småbåtshamnarna och vi kommer att istället vara utförare, med hjälp av bland annat Projektavdelningen.

- Som du märker har vi en bred verksamhet som arbetar i många samarbetsytor inom kommunen.

- Som chef ansvarar jag för att verksamheten ska utvecklas positivt genom att planera, organisera, handleda och kontrollera, följa upp och utvärdera verksamheten löpande. Jag måste också säkerställa att de delegerade arbetsuppgifterna i min tjänst utförs samt att politiska beslut inom vårt verksamhetsområde verkställs.

Du och dina medarbetare har gjort en hel del åtgärder för att bland annat råda bot på problemen med felparkerade lastbilar ute i Västra verksamhetsområdet, men en del problem kvarstår eller har flyttats. Vad är ert nästa steg?

- Under mötet fick jag till mig att vi har ett problem med felparkerade fordon längs Godsvägen, vilket bland annat resulterar i att det är dålig sikt i korsningen mot Fraktvägen. Jag har själv varit ute på plats och kan bara konstatera att problembilden är riktig.

Eftersom felparkerade fordon i och i närheten av korsningen försämrar trafiksäkerheten för platsen blir en första åtgärd att skriva fram en reglering om parkeringsförbud för sträckan och att lägga ut sten utmed gatusidan, likt den åtgärd som är gjord längs Fraktvägen. Det förenklar parkeringsövervakningen och vi kan arbeta bort siktproblemet i korsningen och få en säkrare trafikmiljö på platsen.

- Annars ser jag det vara prioriterat att få igång den grupp med representanter från kommunen och företagarna på området som gemensamt ska arbeta mot problematiken, och att vi inom gatuavdelningen sedan utför det vi kommer fram till att avdelningen ska åtgärda.

Hur ser ditt önskescenario ut för gatumiljön i Västra verksamhetsområdet och hur tar vi oss dit?

- Mitt önskescenario är såklart att vi har ett verksamhetsområde som upplevs rent, tryggt och säkert. Vi har en utmaning framför oss, men jag ser samtidigt positivt på hur vi kan utveckla området tillsammans med alla de drivna verksamhetsutövare som finns i området.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?