Business Center Trelleborg

Öster om Trelleborgs tätort, i anslutning till befintlig järnväg och den planerade ringvägen och hamninfarten, finns ett verksamhetsområde med stora möjligheter med miljontals potentiella kunder runt hörnet.

Visionsbild av logistikcenter.
Foto: BSK Arkitekter och Nord Architects Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Visionsbild av logistikcenter.

Inom ramarna för stadsutvecklingsprojektet Kuststad 2025 har det beslutats att östra verksamhetsområdet ska utvecklas till ett business center. I anslutning till ny incheckning och uppställningsytor för färjeresenärer ska det även satsas på näringslivet.

Marken inom området ägs både av Trelleborgs kommun och privata aktörer. Även om det tar tid innan Business center Trelleborg är fullt utbyggt välkomnar kommunen etableringar redan nu.

Det finns plats för allt från storskaliga bolag till mindre företag. Här finns en rad kvaliteter som är intressanta för olika delar av näringslivet:

  • Närhet till järnvägsnät, Europaväg och Trelleborgs hamn med transportkorridorer genom Europa
  • Lokaler för logistikverksamhet
  • Möjlighet till omlastning av gods

Områdets förutsättningar

I framtida Business center Trelleborg finns världsaktörer som FMT, Trelleborg AB och Metso Minerals. Här finns huvudkontor, produktionslokaler och lager som servar marknaden runt om i hela världen.

Ett stenkast bort finns Trelleborgs Hamn, som EU pekat ut som CORE-hamn, från vilken man når tre hamnar i Tyskland, en i Polen och en i Litauen. Trelleborgs Hamn ingår också i en av transportkorridorerna genom Europa.

Med miljontals potentiella kunder runt hörnet och en framtida infrastruktur av vägar och järnvägar anpassade för tung trafik samt med god koppling till nationellt järnvägsnät och sjöfart finns stora möjligheter för näringslivsutveckling och multimodala transportlösningar.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?