(RE)Agera

Projektet (o)Likabehandling har bedrivits processinriktat med ett långsiktigt perspektiv att öka medvetenheten kring likabehandlingsfrågor. Under projektet har vi samlat in erfarenheter, idéer och tankar kring hur vi kan arbeta praktiskt med likabehandling på arbetsplatsnivå.

Resultatet blev (RE)Agera en diskussionsmoderator/spel med stor flexibilitet. (RE)Agera är en produkt från projektet (o)Likabehandling, det kräver ingen förkunskap och är användbart oavsett kunskapsnivå. Materialet kan användas för kortare diskussioner eller under en hel dag. Syftet är att öka medvetenheten om den egna rollens betydelse för möjligheten att främja eller hindra likabehandling.

(RE)Agera innehåller:

FilmerReagera brädspel
Scener ur ett arbetsliv (+studievägledning)
Fritt fram för en god arbetsmiljö

Typfall/dilemman
Värderingsövningar
Oavslutade meningar

Materialet presenterades för samtliga chefer i Trelleborgs kommun den 26 oktober 2011. Gruppvis diskuterade vi oss igenom spelet och samtliga chefer fick uppdraget att ta med sig (RE)Agera till sina arbetsplatsträffar och börja använda det tillsammans med medarbetarna. Vi fortsätter vårt aktiva arbete för att främja likabehandling och motverka diskriminering i Trelleborgs kommun.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?