Jourhem

Familjehemsenheten i Trelleborg söker nytt jourhem, då ett av våra duktiga jourhem ska övergå till att bli familjehem. Att vara jourhem innebär att ni tar emot ett eller två barn/ungdomar i ert hem under en begränsad tid.

Som jourhem blir ni kontrakterade, vilket innebär att ni har en fast ersättning även när ni inte har något barn placerat. Som jourhem behöver du ingen speciell utbildning, däremot är det en merit att ha erfarenhet av jourhemsvård eller familjehemsvård.

Vi ser helst att ni är ett par, där minst en har möjlighet att vara hemma på heltid, men att ni båda har intresse av att vara en aktiv del av verksamheten. Vi ser gärna att ni är föräldrar, då era erfarenheter av föräldraskapet är en merit. Ni bör dock inte ha mindre barn i hemmet, då barnen vi placerar är i behov av er fulla uppmärksamhet. Körkort är ett krav. Jourhemmet bör ligga så nära Trelleborg att det är möjligt för de placerade barnen att fortsätta gå i sin vanliga förskola/skola.

Viktiga egenskaper som jourhem är:

  • Flexibilitet, då jourhemsverksamheten är en akut verksamhet som inte fullt ut går att planera.
  • Intresse för människor och mänskliga relationer.
  • Värme, omtänksamhet och trygghet. Barnen ni tar emot i ert hem genomgår en svår period. Tiden i jourhemmet är oerhört viktig och ett minne som de bär med sig för livet.

Som jourhem erhåller ni ersättning enligt Sveriges kommuner och landstings rekommendationer. Ni kommer att ingå i vår jourhemsgrupp som träffas varannan vecka i grupphandledning.

Välkommen att kontakta oss för mer information.

Vi kommer att hantera ansökningarna löpande, så lämna gärna din ansökan så snart som möjligt.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?