Jämställdhet

Jämställdhet i arbetslivet innebär att alla medarbetare oberoende av kön ges lika möjligheter och rättigheter i fråga om arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor.

De skilda erfarenheter kvinnor och män har och använder för att lösa problem och arbetsuppgifter måste få komma till sin rätt och bidra till ökad arbetsglädje och kreativitet. Målsättningen med jämställdhetsarbetet i Trelleborgs kommun är att skapa ytterligare grogrund för arbetsglädjen och kreativiteten att spira i.

HR-avdelningen tillhandahåller underlag och praktisk hjälp till chefer som stöd i det aktiva arbetet med jämställdhet och likabehandling på arbetsplatserna.

Som anställd i Trelleborgs kommun har du från och med 2015 möjlighet att få en jämställdhetspremie om föräldraledigheten delas lika under barnets första 1,5 år.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?