Hälsa och friskvård

Varje medarbetare är ytterst ansvarig för sin egen hälsa. Trelleborgs kommun vill som arbetsgivare verka för och bidra till att dess medarbetare stimuleras till att bibehålla och/eller förbättra sin hälsa.

Genom att införa hälsoinspiratörer på arbetsplatsnivå inför man också en motor i det hälsofrämjande arbetet. Hälsoinspiratörernas uppdrag är bl.a. att samordna aktiviteter, ge inspiration och information till sina arbetskamrater.

Kommunen erbjuder idag sina anställda kostnadsfria aktiviteter i form av kommungympa samt deltagande i det årligt återkommande Trelleborgsloppet. Förutom dessa aktiviteter erbjuder kommunen andra friskvårdskoncept framtagna för att stimulera och motivera till motion och välbefinnande.

Kommunen erbjuder också en skattefri friskvårdsförmån varje år som kan användas till friskvårdsaktiviteter av enklare slag. För närvarande är friskvårdsförmånen 1000 kronor.

En god hälsa leder ofta till ökad livskvalitet på så sätt att vi lättare kan klara av livets olika situationer - både på fritiden och i arbetslivet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?