Hälsa och friskvård

Varje medarbetare är ytterst ansvarig för sin egen hälsa. Trelleborgs kommun vill som arbetsgivare verka för och bidra till att dess medarbetare stimuleras till att bibehålla eller förbättra sin hälsa.

Kommunen erbjuder idag sina anställda kostnadsfria aktiviteter, bland annat deltagande i det årligt återkommande Trelleborgsloppet.

Kommunen erbjuder också en skattefri friskvårdsförmån varje år som kan användas till friskvårdsaktiviteter av enklare slag. För närvarande är friskvårdsförmånen 2.000 kronor.

En god hälsa leder ofta till ökad livskvalitet på så sätt att vi lättare kan klara av livets olika situationer - både på fritiden och i arbetslivet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?