Förmåner för dig som anställd

Att ha roligt och utvecklas på jobbet, balans i livet och tid över för familjen är det viktigaste för många som söker jobb. Men en bra lön och en trygg anställning är inte ointressant. Som anställd i Trelleborgs kommun har du en rad olika förmåner.

Balans i livet

Kommunen ska bidra till ett långsiktigt hållbart arbetsliv som möjliggör en meningsfull fritid för våra anställda:

Tillägg till föräldraförsäkring

Om du har varit sammanhängande anställd under minst 365 kalenderdagar innan du går på betald föräldraledighet får du ett tillägg som motsvarar 10% av lönebortfallet under högst 180 kalenderdagar. Tillägget baseras på den lön som du hade den första kalenderdagen av din föräldraledighet.

Semester

Vi erbjuder förskottssemester till våra anställda och du har totalt 25 semesterdagar per år. Det år du fyller 40 har du 31 semesterdagar och det år du fyller 50 har du 32 semesterdagar.

Pension

Som anställd hos oss har du ett grundskydd bland annat i form av ålderspension och efterlevnadspension. Du bestämmer själv hur en viss del av pensionen ska förvaltas.

Flexibel arbetstid

I många av våra verksamheter har du flexibel arbetstid som underlättar kombinationen mellan arbetsliv, familjeliv och fritid. I de verksamheter där schemaläggning krävs ska detta göras i samverkan med medarbetaren.

Semesterväxling

Semesterväxling innebär att det för många av våra anställda går att byta semesterdagstillägg mot extra lediga dagar.

Trelleborgs kommun erbjuder medarbetare som önskar ytterligare ledig tid en möjlighet att växla semesterdagstillägget mot ytterligare lediga dagar. Växlingen av semesterdagstillägg mot extra lediga dagar innebär 5 extra lediga dagar fram till och med det kalenderår arbetstagaren fyller 39 år samt 6 extra lediga dagar från och med det kalenderår arbetstagaren fyller 40 år.

Jämställdhetspremie

Ett av målen i Trelleborgs kommuns likabehandlingsplan är att uttaget av föräldraledighet ska var lika stor bland kvinnor och män. En aktiv åtgärd för att stödja detta mål är införandet av en jämställdhetspremie, för de som delar lika på föräldraledigheten.

Premien ligger motsvarar en medelmånadslön. Är båda föräldrarna anställda i Trelleborgs kommun får man var sin premie.

För vem gäller premien:

  • Gäller för anställd som innehar en tillsvidareanställning eller är månadsavlönad visstidsanställd när barnet fyller 18 månader.
  • Gäller för anställd som har delat föräldradagarna lika med barnets andra förälder under barnets första 18 månader (en differens på max 10 dagar tillåts).

Hälsa

Vi stödjer och värnar om den enskilde medarbetarens hälsa och erbjuder:

Friskvårdsförmån

Vi erbjuder våra anställda en skattefri friskvårdsförmån för att verka för och bidra till att våra medarbetare stimuleras till att bibehålla och/eller förbättrar sin hälsa. Friskvårdsförmånen är för närvarande 2.000 kr per år.

Förmånliga erbjudanden på friskvårdsaktiviteter

Ett antal lokala träningsställen samt kommunens badhus erbjuder anställda förmånliga rabatter på träning och bad.

Sjuklön

Om du blir sjuk får du efter sjuklöneperioden på 14 dagar ett belopp som motsvarar 10 procent av lönebortfallet, dock längst till och med den 90:e kalenderdagen i sjukperioden. Därefter går AFA-försäkringen in.

Sjukförsäkring

Våra anställda är försäkrade via AFA-försäkring när det gäller sjukdom, arbetsskada eller dödsfall.

Trygg anställning

Trelleborgs kommun är en av de 10 största arbetsgivarna i Skåne och som tillsvidareanställd hos oss kommer du alltid att matchas mot andra lediga tjänster i kommunen om du blir uppsagd p.g.a. arbetsbrist. Finns det lediga tjänster som motsvarar dina kvalifikationer blir du erbjuden ett nytt jobb hos oss.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!