Ung utan arbete eller studier?

Är du mellan 16 och 20 år, bosatt i Trelleborgs kommun och har valt att inte studera på gymnasiet eller har hoppat av en gymnasieutbildning och inte har någon annan aktivitet så kommer Trelleborgs kommun via projektet Two Touch att ta kontakt med dig.

Two Touch kan hjälpa dig med:

  • Studier (t ex gymnasieutbildning, folkhögskola eller vuxenutbildning)
  • Arbete
  • Praktik
  • Mentorskap
  • Vara ett stöd i kontakt med andra myndigheter och verksamheter

Vi vet att alla unga kan arbeta eller studera, men vi vet också att alla har olika villkor och förutsättningar för att ta sig igenom en utbildning eller för att få och behålla ett arbete. Two Touch kan därför hjälpa dig att hitta ett sätt som passar dig bäst för att du ska kunna ta dig vidare och få ett arbete eller kunna börja studera.

Om du är ungdom eller förälder till en ungdom som vill ha kontakt med Two Touch är du välkommen att höra av dig!

Så här står det i lagen

Det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar i åldrarna 16-19 år är lagstadgat. Av paragraf 9 i Skollagens 29 kapitel framgår det att:

En hemkommun skall löpande hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunen som inte fullgjort sin utbildning på nationellt eller specialutformat program i gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande är sysselsatta, i syfte att kunna erbjuda dem lämpliga individuella åtgärder.

I Trelleborgs kommun är det arbetsmarknadsförvaltningen som har ansvar att ge stöd till ungdomar upp till 20 år som varken arbetar eller studerar.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?