Tekniska förvaltningen

På tekniska förvaltningen arbetar man med
att sköta gator och parker.

Man planerar och gör kartor
när det ska byggas.

Förvaltningen har också hand om
vatten och avlopp, sophämtning och energi.

Adress:
Rådhuset, Algatan 13
231 83 Trelleborg

Telefon: 0410-73 33 90
Fax: 0410-189 74
E-post:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?