Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen jobbar med miljö
och med hur och var man ska få bygga i kommunen.

Förvaltningen jobbar med att hindra att
miljön skadas eller att människors eller djurs hälsa skadas.
Därför undersöker man livsmedel, vatten,
luften, buller och mycket annat.

På förvaltningen planeras också hur och var
man ska få bygga i kommunen i framtiden.
De planerar för nya områden med hus och nya vägar
men också för förändringar i existerande kvarter och byar.

Om man vill veta vilka regler som gäller
när man vill bygga så kan man fråga personalen.

Adress:
Algatan 13
231 83 Trelleborg
Telefon: 0410-73 32 92
Fax: 0410-134 80
E-post:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?