Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen har ansvar för
sådant som är gemensamt för alla förvaltningar
till exempel kommunens utveckling.

På förvaltningen sköts det praktiska arbetet
kring kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges möten.

Adress:
Algatan 13
231 83 Trelleborg

Telefon: 0410-73 30 00
Fax: 0410-441 90
E-post:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?