Bildningsförvaltningen

Förvaltningen har hand om
förskolor, förskoleklasser, grundskolor, fritidshem, särskolor
gymnasiet och utbildning för vuxna.

Barn som är från ett år upp t.o.m. fem år kan gå i förskola.
En av förskolorna är öppen hela dygnet alla dagar.

Barn som är 6 år går i förskoleklass.
De förbereds inför grundskolan.

Det finns fyra familjecenter i Trelleborg.

Före och efter skolan kan barnen
gå till fritidshemmet.

Söderslättsgymnasiet är ett av landets största gymnasieskolor
med ca 1 500 studerande.
Söderslättsgymnasiet satsar på kultur, idrott, miljö
och samarbete mellan länder.

Vuxenutbildningen med ca 600 studerande
har grundskola och gymnasieskola för vuxna
och svenska för invandrare.

Söderslättsgymnasiet och vuxenutbildningen i Trelleborg
har en gemensam webbplats www.soderslattsgymnasiet.se

Adress:
Johan Kocksgatan 4, 4:e och 5:e vån.
Box 79
231 21 Trelleborg

Telefon: 0410-73 30 00
Fax: 0410-191 20
E-post:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?