Detta arbetar kommunen med

En kommun har ansvar för mycket
som människor i kommunen behöver.
Det står i lagen
vad kommunen har ansvar för.

Kommunen har ansvar för
att äldre och personer med funktionshinder
får hjälp, vård och stöd som de behöver.

Kommunen har ansvar för
att det finns skolor i kommunen.
Alla barn och ungdomar ska kunna gå i skolan
och undervisningen i skolan
ska följa de regler som finns.

Kommunen har ansvar för
var hus och gator ska ligga..
Kommunen har ansvar för
var man får bygga hus.

Kommunen har ansvar för
att skydda miljön i kommunen
och människors hälsa.
Kommunen ska till exempel kontrollera
att inga människor eller företag
släpper ut farliga ämnen i naturen.

Kommunen har ansvar för
att hämta sopor och köra dem
till rätt ställe.
Kommunen har ansvar för att
gator och vägar är rena.

Kommunen har ansvar för att
alla i kommunen
har rent vatten att dricka och tvätta sig i.
Kommunen har ansvar för
att avloppet fungerar
och att vattnet från avloppet blir renat.

Kommunen har ansvar för att
det finns räddningstjänst i kommunen.
Räddningstjänst är till exempel
att rädda människor, när det brinner
eller från andra farliga olyckor.

Kommunen har ansvar för
att människor har fått information
om vad de ska göra om något farligt händer.

Kommunen arbetar också med
att ordna sådant som människor kan göra
på fritiden.
Kommunen arbetar med kultur.
Kultur är till exempel teater, musik, dans,
film och böcker.

Kommunen arbetar också med energi.
Kommunen har bolag som säljer
el och fjärrvärme.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?