Alla i kommunen är med och bestämmer

Sverige har 290 kommuner.
Kommunen har ansvar för det som finns där du bor.
Det är till exempel skolor, bibliotek, vård av äldre,
sopor, vatten och avlopp.

I Trelleborg finns två medborgarkontor.
Där kan du få hjälp om du till exempel vill
söka en bostad eller söka plats för barnen i förskolan.

Kommunerna arbetar med sådant
som lagen säger att de har ansvar för
men också med mycket annat.
Kommunerna bestämmer mycket själva
hur de ska arbeta.

Det är människorna som bor i en kommun
som bestämmer om kommunen.
De röstar på politiker från olika partier
till kommunfullmäktige vart 4:e år.
Politiker från det parti som får flest röster
bildar kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen ger förslag till kommunfullmäktige
om hur kommunen ska arbeta.
Sedan röstar kommunfullmäktige ja eller nej
och bestämmer om kommunens pengar och planer
och hur nämnderna i kommunen ska arbeta.

I Trelleborg kan du också påverka genom att
lämna medborgarförslag.

Du kan också överklaga något som kommunen bestämt
om du tycker att kommunen har bestämt fel
och inte har följt lagarna.
Det står hur du ska göra för att överklaga
på det beslut du får av kommunen.

Alla som bor i kommunen kan klaga hos länsrätten
om de tycker att kommunen har brutit mot lagen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?