Läsa modersmål

Vissa elever som i sitt hem
pratar annat språk än svenska
kan få läsa det språket i skolan.
Det kallas modersmålsundervisning.

Så funkar det

För att få läsa modersmålsundervisning
ska minst en av barnets föräldrar
ha ett annat modersmål än svenska.

Språket som eleven vill läsa
ska vara det språk som eleven
oftast talar hemma.

Eleven måste alltså
redan kunna språket lite.

Kontakt

Har du frågor om modersmålsundervisning
kan du ringa 0708-81 75 64.
Eller skicka e-post till .

Hjälpte informationen på den här sidan dig?