Tillgänglighet i Trelleborg

Frågan om tillgänglighet för äldre och personer med funktionsnedsättning berör de flesta av kommunens verksamheter.

Tillgänglighet i Trelleborg

Frågan om tillgänglighet för äldre och personer med funktionsnedsättning berör de flesta av kommunens verksamheter, och berör alla nämnder och förvaltningar.

Så arbetar vi i Trelleborg för ökad tillgänglighet

Ansvaret för tillgänglighet ligger fördelat ute i förvaltningarna. Som sammanhållande länk har kommunen en tillgänglighetssamordnare. Tillgänglighetssamordnaren är en resurs för alla kommunens verksamheter. Hit kan också du som boende, besökare eller företagare i Trelleborg vända dig för information och råd om tillgänglighet.

I kommunens tillgänglighetskommitté finns bland annat representanter för funktionshinderförbunden och pensionärsorganisationerna för samverkan och dialog. Tillgänglighetskommittén träffas fyra gånger per år. Kommittén har också utsett särskilda arbetsgrupper: en för samhällsbyggnadsfrågor och en för vård och omsorgsfrågor.

Nyligen fastställde Trelleborgs kommunfullmäktige ett målprogram för tillgänglighet – en handlingsplan för tillgänglighetsarbete i kommunens alla verksamheter. Målprogrammet innehåller tidsbestämda mål och kommer att följas upp årligen.

Målprogram för tillgänglighet (PDF-dokument, 71 kB)

Under rubriken "Tillgängliga Trelleborg" samlas information in om tillgängligheten till våra besöksmål.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?