Design för alla

Med - design för alla eller - universell utformning, menas att produkter, miljöer, program och tjänster ska kunna användas av alla i största utsträckning utan behov av anpassning eller specialutformning.

Det finns krav på universell utformning exempelvis när det gäller tillgänglighet till offentlig byggnation, kommunikation, transport och information. Genom att utgå från alla användares behov minskar behovet av speciallösningar och särskilda anpassningar i efterhand.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?