Tydligare krav på tillgänglighet i Lagen om offentlig upphandling

Sedan april 2016 gäller nya EU direktiv rörande offentlig upphandling. I Sverige är arbetet att uppdatera LOU försenat men beräknas träda i kraft senast 2017.

I det nya upphandlingsdirektivet, direktiv 2014/24/EU, anges att de tekniska specifikationerna ska fastställas med hänsyn till kriterier avseende tillgänglighet, artikel 43. Detta innebär att det kommer att vara obligatoriskt att tillämpa sådana kriterier om tillgänglighet för allt som skall användas av fysiska personer. Detta gäller oavsett om det rör sig om allmänheten eller personal vid den upphandlande myndigheten.

Länk till mera information om nya upphandlingslagen

Hjälpte informationen på den här sidan dig?