Tillgänglighetsdatabasen

Nu finns även Trelleborgs kommun i Tillgänglighetsdatabasen. Databasen, som startats av Västra Götalandsregionen, är fritt sökbar på internet och innehåller detaljerad tillgänglighetsinformation om byggnader och platser.

Arbetet i Trelleborg har just påbörjats, och efterhand läggs information in om alla kommunala fastigheter. Privata aktörer, exempelvis turistföretag, butiker och fastighetsägare är också välkomna att bidra med information till databasen. För den som vill ha sin anläggning publicerad, kontaktas tillgänglighetssamordnaren

Länk till tillgänglighetsdatabasen

Hjälpte informationen på den här sidan dig?