En europeisk tillgänglighetslag

I december 2015 lade EU kommissionen fram den Europeiska Tillgänglighetslagen ( European accessibility act). Lagen är tänkt att ersätta det lapptäcke av olika bestämmelser och som råder kring tillgänglighet i de olika medlemsländerna.

Att samma tillgänglighetskrav ställs i EU:s olika medlemsländer underlättar också den fria rörligheten av varor och tjänster. Förordningen kommer att täcka tillgänglighetskrav på självbetjäningsautomater, bankomater, biljettmaskiner, check-inmaskiner, telefoner inklusive smartphones, TV utrustning, telefoniservice, audiovisuella tjänster, tjänster relaterade till flyg- buss, tåg och färjetrafik, banktjänster, e-tjänster m m. Förordningen träder i kraft efter behandling i EU parlamentet och efter beslut i Europeiska rådet.

Länk till pressrelease om tillgänglighetslagen

Dokument:
Faktablad om tillgänglighetslagen (PDF-dokument, 1,1 MB)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?