Trelleborgsmodellen

Trelleborgsmodellen handlar om vårt förhållnings- och arbetssätt kring arbetsmarknad, etablering, ekonomiskt bistånd och ensamkommande barn och unga och innefattar bland annat:

  • De insatser vi erbjuder näringslivet och medborgaren
  • Våra processer och vår systematik
  • Förhållningssätt och perspektiv
  • Medarbetardrivna innovationer och verksamhetsutveckling
  • Digitalisering och automatisering – allokering av resurser där de gör skillnad

Vi har ett starkt etableringsperspektiv där våra metoder och unika resultat vilar på ett synsätt om att människor både vill och kan ta ansvar för sina egna val och handlingar och där arbete är en friskfaktor för individ, familj och samhälle i stort.

Fyra grundprinciper

Istället för att arbeta på ytan där resurserna sätts in på fel ställe arbetar vi med grundproblematiken efter fyra principer:

  • Arbetsplats först - För att erhålla ett arbete så måste man befinna sig på arbetsmarknaden. Vi har ett arbetsmarknadsfokus i allt vi gör och så mycket som möjligt ska den sökande vara ute hos näringslivet.
  • 85/15 - 85 procent av de vi möter i vår verksamhet befinner sig i vårt huvudflöde, de är i en arbetsmarknadsinsats. Det är dem vi ska organisera oss utifrån och designa våra insatser för. Genom att fokusera på huvudflödet når vi resultat och frigör resurser för de övriga 15 procenten.
  • Flexibel kompetenspåfyllnad - Finns det en möjlighet till anställning ska vi som organisation vara där och hitta den. Det gäller att hitta gapet mellan anställning och näringslivets krav på kompetens hos individen.
  • Systematisk uppföljning - Vi använder oss av systematisk uppföljning för att fånga upp varenda person inom vår organisation. För att ge bästa möjliga service måste vi veta vad vi ska göra, vem som ska göra det, med vilken frekvens och på vilket sätt.

Ord påverkar

Det kan verka som en småsak att säga att en organisation påverkas av de ord som finns inom den. Men vi är av en annan uppfattning. Vi har märkt stor skillnad när vi i vår organisation är tydliga med hur vi kommunicerar med varandra och till de som vi är till för.

Ett konkret exempel från vår verksamhet är att arbetsmarknadssekreterare, inte socialsekreterare, ger service till arbetssökande - det handlar om värdegrund och människosyn. Det är viktigt att signalera med ord vad vi vill åstadkomma. Vi vill inte vårda personer till egenförsörjning, vi vill genom snabba och aktiva arbetsmarknadsinsatser matcha trelleborgare till arbete.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!