Trelleborg som varumärke

Hur uppfattas Trelleborg – av trelleborgare och andra? Var finns Trelleborg idag och vart vill vi i framtiden?

Det är några av de frågor som diskuteras kring platsvarumärket Trelleborg. Nyligen antog kommunfullmäktige en plattform för varumärket, ett arbete som nu ska följas av en handlingsplan.

Syftet med arbetet är att öka attraktionskraften för de som vill bo, etablera sig och besöka Trelleborg. Avsikten är också att ge en välgrundad och trovärdig uppfattning av vad Trelleborg har att erbjuda.

Varumärkesplattform (PDF-dokument, 155 kB)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?