LUPP 2019

Trelleborgs kommun genomför under hösten 2019 ungdomsenkäten LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken.

Foto: Enkätfabriken Licens: © Copyright

Varför gör vi det här?

LUPP är ett verktyg för att ta reda på hur ungas livssituation ser ut lokalt och få kunskap om ungas erfarenheter, behov och önskemål. Frågorna i enkäten ger svar på hur unga i kommunen ser på

  • inflytande och demokrati
  • situationen i skolan
  • möjligheten till arbete
  • sin egen hälsa och trygghet
  • sin fritid och sin egen framtid.

Enkätens resultat är ett underlag för att ta ut riktningen för fortsatt arbete med unga kopplat till kommunens inriktningsmål 2020-2023. Resultatet ger kunskap om unga och deras önskemål för att Trelleborgs kommun ska vara en attraktiv kommun.

Vem riktar vi oss till?

LUPP vänder sig till unga mellan 16 och 19 år, bosatta i Trelleborgs kommun oavsett om man går på gymnasiet i Trelleborg, i någon annan kommun, arbetar eller ingår inom det kommunala aktivitetsansvaret.

Hur går genomförandet till?

Enkäten genomförs digitalt på lektionstid och finns på flera språk. De ungdomar som inte studerar eller studerar i en annan kommun kommer att få ett vykort med inloggningsuppgifter för att kunna genomföra enkäten.

Vad händer sen?

I början av nästa år kommer sammanställning och analys av resultaten att vara klara. Då kommer alla intresserade, politiker som unga att bli inbjudna till en workshop för att diskutera hur vi kan gå vidare med det som kommit fram. Vi kommer även att publicera en rapport.

Bakgrund

Trelleborgs kommun har genomfört LUPP två gånger tidigare, år 2010 och 2015. Resultaten från tidigare undersökningar har lett till att beslutsfattare i kommunen har fått bättre kännedom om ungas livsvillkor och fått bättre beslutsunderlag i frågor som rör unga.

Genom att genomföra LUPP regelbundet går det att jämföra resultat från olika år och följa utvecklingen för ungas delaktighet i kommunen.

LUPP genomförs i samarbete med MUCF, myndighet för ungdoms- och civilsamhällesfrågor som tillhandahåller enkätverktyget och jämförelseresultat från övriga kommuner i Sverige.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!