Landsbygdsmiljonen

Varje år finns möjlighet att söka stöd från Trelleborgs kommun för landsbygdsutveckling. Bidrag kan sökas av ideella föreningar och andra sammanslutningar som jobbar aktivt för en levande landsbygd, dock inte av företag eller enskilda personer.

Bidraget är uppdelat i två delar, ett investeringsstöd och ett verksamhetsstöd. Investeringsstödet kan utgå för investeringar i lokaler för tillgänglighetsskapande åtgärder, hållbarhetsåtgärder, underhåll eller andra åtgärder för framförallt ungas fritid. Verksamhetsstödet är till för utvecklande av sysselsättning i föreningsliv eller andra sammanslutningar. Verksamhetsstödet ska ses främst som en "möjlighetsskapare" och vara en hjälp vid igångsättning av nya idéer eller projekt. Det är fördelaktigt om bidraget utgör medfinansiering i kombination med andra bidragsgivare, t.ex. Boverket, Allmänna Arvsfonden eller Idrottslyftet.

Riktlinjer för ansökan. (PDF-dokument, 271 kB)

Ansökan skickas in till Trelleborgs kommun under utlysningstiden. Glöm in att i era ansökningar bifoga föreningens senaste verksamhetsberättelse, senaste bokslutet samt en budget för projektet.

Ansökningsblankett Landsbygdsmiljonen. (PDF-dokument, 76 kB)

Ansökan skickas till Kundtjänst, Trelleborgs kommun, 231 83 Trelleborg eller underskriven och inskannad till .

Har du inte tillgång till en dator för att fylla i ansökan eller uppföljningsformuläret så kan Kundtjänst hjälpa dig. Besöksadress: Algatan 13, 231 43 Trelleborg.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?