Folkhälsoarbetet i Trelleborg

Alla förvaltningar och bolag i Trelleborgs kommun ansvarar för att verksamheten bedrivs på ett sätt som leder till ett hållbart samhälle med god folkhälsa.

Avdelningen för strategi och kommunikation på kommunledningsförvaltningen ansvarar för att samordna och utveckla folkhälsoarbetet genom Hälso- och trygghetsrådet som är ett tvärsektoriellt råd för folkhälsa, trygghet och tillgänglighet.

Nationellt arbete för social hållbarhet

Trelleborgs kommun är medlem i mötesplats för social hållbarhet som är Sveriges kommuners och landstings (SKL) forum för att utveckla välfärden på ett socialt hållbart sätt. Genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte bidrar mötesplatsen till minskade hälsoskillnader och att tillgodose människors grundläggande behov och rättigheter. Mötesplatsens aktiviteter är öppna för förtroendevalda, tjänstemän och forskare inom kommun, landsting, stat, näringsliv och idéburen sektor.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?