Inget är omöjligt så länge man har viljan och modet att förändra

Intervju med Carina Dahlstrand, handläggare för försörjningsstöd på arbetsmarknadsförvaltningen.

Carina Dahlstrand
Foto: http://www.trelleborg.se/ Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Carina Dahlstrand

På vilket sätt arbetar du med kommunens automatiseringsarbete?
- Jag är handläggare på myndighetsprocessen och arbetar med försörjningsstöd. Jag har varit med från starten och jobbat fram handläggningen via roboten. Roboten hanterar de flesta ansökningar vilket gör att den som söker försörjningsstöd får sitt beslut väldigt snabbt.

Varför ligger Trelleborg i framkant?
Vad har varit avgörande framgångsfaktorer i arbetet med automatisering?
- Arbetsledningen och personalen har viljan att våga testa nytt och att förändra till det bättre samt modet att fullfölja i utvecklingsarbete. Inget är omöjligt är ledande tankar inom organisationen. Vi har verkligen vågat tänka nytt och modet att fullfölja från traditionell hantering av försörjningsstödsansökan till e-tjänst via robot. De priser vi har tagit emot har visat att vi är på rätt spår mot framtiden.

Vad ser du för vinster för medborgare respektive medarbetare?
- Den sökande får snabbare ett beslut kring sitt försörjningsstöd vilket gör att de kan lägga fokus på att uppnå självförsörjning istället. För medarbetaren innebär det att man kan lägga fokus på andra insatser i försörjningsstödet snabbare vilket även detta gynnar den sökande. För medarbetaren blir det jämnare arbetsnivå och man kan planera sin arbetsdag bättre när roboten hanterar den grundläggande ansökan om försörjningsstöd.

Vilka har varit de största utmaningarna under resans gång?
- Våga och kunna släppa taget kring det traditionella arbetssättet. Kunskaper om tekniken som roboten medför. Bit för bit arbeta fram de olika delarna i utvecklingsarbete men detta leder även till att man har en hög stolthetskänsla idag. Det har varit fint att vara med på hela utvecklingsresan i detta arbetet därmed finns en större känsla av att man skapat något.

Om du skulle göra om resan i dag, skulle du göra något annorlunda då?
- Möjligtvis att våga släppa taget lättare, för inget är omöjligt så länge man har viljan och modet att förändra.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?