Vi kan erbjuda snabbare och mer tillgänglig service för medborgaren

Intervju med Mikael Karlsson, enhetschef för teknik och utveckling på socialförvaltningen.

Mikael Karlsson.
Foto: http://www.trelleborg.se/ Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Mikael Karlsson.

På vilket sätt arbetar du med kommunens automatiseringsarbete?
- Jag är chef på enheten för teknik och utveckling på socialförvaltningen som är den enhet som jobbat med implementeringen av roboten.

Varför ligger Trelleborg i framkant?
Vad har varit avgörande framgångsfaktorer i arbetet med automatisering?
- Politiker och höga tjänstemän har talat samma språk och visat prov på mod och vilja att förändra och att göra det fort. Projekt som detta hamnar nästan alltid i långbänk där det stöts och blöts tills det hamnar i malpåse. Här visar Trelleborg verkligen att det går att bara köra på om man har modet att verkligen göra det. Vi har jobbat med välfärdsteknik sedan 2014 på bred front och jobbat med våra processer sedan 2015 vilket nästan gjorde att automatiseringen kändes som ett naturligt steg då vi fick vår e-plattform i drift under förra året.

Vad ser du för vinster för medborgare respektive medarbetare?
- För medborgaren innebär det att vi kan erbjuda snabbare och mer tillgänglig service och handläggning och vi kan göra det effektivare och billigare med hjälp av roboten.
- För medarbetaren innebär det att ha möjlighet att göra mer medborgarnära och värdeskapande arbetsuppgifter och slippa monotont återkommande processer som en maskin utför snabbare och säkrare vilket också kan ge bättre arbetsmiljö och välbefinnande.

Vilka har varit de största utmaningarna under resans gång?
- Projektet har varit något otydligt från början samtidigt som det gått väldigt snabbt vilket varit utmanande för alla inblandade. Enligt mig är ändå den absolut största utmaningen att vi saknat en egen utvecklingsresurs vilket resulterat i att vi varit tvungna att anlita konsulter till allt arbete i robotprogramvaran och för drift och underhåll.

Om du skulle göra om resan i dag, skulle du göra något annorlunda då?
- Jag tror att vi utan tvekan skulle försöka gå ihop med andra kommuner i vår närhet för att ha möjlighet att hålla nere kostnaderna för projektet både vad gäller drift och underhåll men även utvecklingsresurs, vilket är viktigt att hålla in house för att behålla ekonomin i projektet. Jag tror också att vi skulle haft en lite längre startsträcka där vi skulle informerat bättre både internt och externt om vad vi hade för planer med projektet. Det är framför allt viktigt att ha kommunikation med medarbetarna som blir berörda av automatiseringen och tidigt förklara vad tanken med projektet är.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?