Vi utgår från medborgarens behov, inte organisationens

Intervju med Eleonore Schlyter, enhetschef för myndighetsprocessen på arbetsmarknadsförvaltningen.

Eleonore Schlyter
Foto: http://www.trelleborg.se/ Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Eleonore Schlyter

På vilket sätt arbetar du med kommunens automatiseringsarbete?
- Jag leder det dagliga arbetet med automatiseringen av handläggningen av försörjningsstödet. I kommunen har vi även ett e-nätverk där jag representerar vår förvaltning.
- Tillsammans med socialförvaltningen och serviceförvaltningen samverkar vi nu för att lägga över drift och underhåll av lösningen centralt på vår IT-enhet. Automatiseringen ska på sikt ska kunna utnyttjas av alla förvaltningar så att vi alla kan fokusera på att i större utsträckning kunna göra skillnad för medborgaren.

Varför ligger Trelleborg i framkant?
Vad har varit avgörande framgångsfaktorer i arbetet med automatisering?

- För arbetsmarknadsförvaltningens del så har vårt arbetsmarknadsperspektiv och våra processer varit avgörande, att vi utgår från medborgarens behov och inte från organisationens. Avgörande faktorer är även att vi har tydliga mål som är förankrade i hela organisationen och som medarbetarna har varit delaktiga i att ta fram. Att utmana befintliga strukturer är utmanande, drivet att se möjligheter och att orka fullfölja när det blåser kan kopplas till en hög grad av mod, vilket behövs i en förändring.

Vad ser du för vinster för medborgare respektive medarbetare?
- Vinsterna för medborgarna är att vi som organisation kan allokera våra resurser rätt, till den process där vi framgångsrik kan göra som mest skillnad för trelleborgaren, där vi kan stötta för snabbaste vägen till självförsörjning. För medarbetarna är det största vinsten att de i sin tur kan lägga sin fantastiska kompetens och få utlopp för den där den behövs i stället för monotona, repetitiva arbetsuppgifter.

Vilka har varit de största utmaningarna under resans gång?
- Inledningsvis var det en utmaning att få med sig medarbetarna på tåget. Trots att vi idag är en administrativ stödprocess och har gjort en banbrytande förändring under några år så gjorde det lite ont hos medarbetarna när en teknisk lösning skulle göra delar av deras arbete. Det är ju också så att vi inom processen har utvecklat detta inom befintlig ram och därmed inte haft vare sig ekonomiska eller personella resurser för utvecklingen i den utsträckning som vi hade önskat. I dag är det en utmaning för medarbetarna, när tekniken inte fungerar att på ett effektivt sätt hinna med handläggningen på det gamla sättet.

Om du skulle göra om resan i dag, skulle du göra något annorlunda då?
- När man är banbrytande som vi arbetar vi mycket utifrån ”trial and error”, att göra rätt saker istället för att göra rätt. Inom kommunen saknar vi idag kompetens för drift, underhåll och utveckling av RPA:n så om jag skulle göra om det idag hade jag tillsett vi inom kommunen hade säkrat kompetenser för detta för att det ska vara en långsiktig hållbar lösning och inte bli alltför kostsamt.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?