Jag sparar tid som jag kan lägga på andra arbetsuppgifter i stället

Intervju med Annika Lindberg, assistent på socialförvaltningens administrativa avdelning.

Annika Lindberg.
Foto: http://www.trelleborg.se/ Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Annika Lindberg.

På vilket sätt arbetar du med kommunens automatiseringsarbete?
- Jag har hand om registreringen av de som flyttar in på särskilt boende och här har vi en robot som hjälper oss med denna funktion. När en person flyttar in lägger enhetschefen ett beslut i verksamhetssystemet Procapita och då går roboten in och registrerar kunden. Därefter gör roboten en avgiftsberäkning så att faktura kan gå ut till kunden. Jag har under arbetets gång jobbat ganska nära konsulterna f��r att utveckla avgiftsprocessen.

Varför ligger Trelleborg i framkant?
Vad har varit avgörande framgångsfaktorer i arbetet med automatisering?
- Tack vare driftiga och initiativtagande chefer som såg möjligheterna och fördelarna för kunden med teknikens utveckling. Vi har haft ett nära samarbete med konsulterna och på socialförvaltningen har vi numera en teknik- och utvecklingsenhet som jobbar med dessa frågeställningar.

Vad ser du för vinster för medborgare respektive medarbetare?
- I mitt fall rör det sig om att roboten tar hand om monotona arbetsuppgifter som ibland kan bli felaktiga när man sitter med samma sak hela tiden. Roboten gör det korrekt och snabbt. Jag sparar dessutom tid som jag kan lägga på andra arbetsuppgifter istället. Medborgaren kommer dock inte att märka att det är en robot som utför uppgifterna.

Vilka har varit de största utmaningarna under resans gång?
- Att få konsulten att återskapa vårt arbetssätt för roboten eftersom tanken är att roboten ska göra precis det som vi gör i praktiken.

Om du skulle göra om resan i dag, skulle du göra något annorlunda då?
- Det vore önskvärt att få vara med i ett tidigare skede för att kunna få bättre förståelse och inblick i vad processen handlar om.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?