Varför gör vi detta och för vem?

Vi ser hur behoven av kommunal service ökar i snabbare takt än resurserna som ska tillgodose behoven. Samtidigt vill alla ha mindre administration och mer tid för den vi finns till för. En modern offentlig sektor behöver tänka annorlunda och tänka nytt för att lösa den ekvationen.

Vi automatiserar för att vi vill att medarbetarna ska kunna lägga mer tid på medborgarna. Vi vill skapa en effektiv och medborgarvänlig service till medborgarna och frigöra resurser så att vi får personer ut på arbetsmarknaden och aktiva i samhällslivet.

Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?