Vad krävs för att lyckas?

Vi har identifierat några faktorer som vi tror är viktiga att ha med sig.

  • Ha ett kommunövergripande perspektiv
  • Ha större volymer att arbeta med
  • Se till att ni först har kartlagt och optimerat processen
  • IT-avdelningen måste äga testmiljö, underhåll och drift
  • Se till att ha en tydlig länk mellan verksamhet och leverantör
  • Kom ihåg att arbeta fram kommunikationsplaner för både medborgare och medarbetare
Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?