Vad är det vi automatiserar?

Processerna som vi just nu har automatiserat är:

  • Ansökan, beslut och utbetalning av försörjningsstöd
  • Ansökan, beslut och utbetalning av sjuklöneersättning inom LSS
  • Ansökan och beslut servicetjänster/trygghetslarm
  • Ansökan och beslut för egenvård
  • Avgiftshantering
Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?