Hur har vi gjort och hur går det till?

Innan processautomatisering kan ta vid behöver en process kartläggas och optimeras. Först när vi vet hur en process ser ut och vi har utvecklat den kan vi gå vidare till nästa steg – att automatisera processen. I samband med processoptimering och införandet av kommunens plattform för e-tjänster började möjligheterna kring automatisering att undersökas.

Medborgaren går in på e-plattformen via kommunens webbplats. Aktuell tjänst väljs och e-legitimation används för att bekräfta identitet på den enskilde. När uppgifterna har lämnats tar roboten vid, fyller i all data i verksamhetssystemet och skickar beslut och verkställighet till utförare samt beslut till den enskilde (se skiss).

Process för automatiserad handläggning

Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?