Barnkonventionen i Trelleborg

Det finns en barnchecklista som ska användas vid beslut som berör barn och unga. Varje år görs ett barnbokslut. Alla förvaltningar redogör för hur de under året har arbetat relaterat till barnkonventionen.

Lokal strategi gällande barns rättigheter

En lokal strategi gällande barns rättigheter antogs av kommunfullmäktige våren 2013. Den lokala strategin utgår från den nationella strategin som antogs av regeringen i december 2010. År 2014 reviderade Trelleborgs kommun sin barnchecklista.

Ungdomsforum

År 2013 beslutade kommunstyrelsen att inrätta ett ungdomsforum i Trelleborg. Ungdomsforum var aktivt fram till sommaren 2017, och fungerade då som remissinstans gällande kommunala framtidsfrågor, men arbetade också med egna projekt. Varje sommar under åren 2013-2016 började åtta nya ungdomar som introducerades för uppdraget under tre veckors tid, inom ramen för det kommunala sommarjobbsprogrammet. Uppdraget att ingå i Ungdomsforum varade sedan under två terminer, alltså fram till nästkommande sommar.

För närvarande har Trelleborgs kommun inte något aktivt Ungdomsforum. Det går dock bra att ta del av rapporterna från somrarna 2013-2016.

Rapport Ungdomsforum 2016.pdf (PDF-dokument, 107 kB)

Rapport Ungdomsforum 2015.pdf (PDF-dokument, 107 kB)

Rapport Ungdomsforum 2014.pdf (PDF-dokument, 71 kB)

Rapport Ungdomsforum 2013.pdf (PDF-dokument, 700 kB)

Trelleborg en av Trafikverkets försökskommuner

Mellan 2010- 2012 var Trelleborg, tillsammans med fem andra kommuner i landet, med i ett samarbetsprojekt med Trafikverket. För Trelleborgs kommun innebar det att barn och unga var delaktiga i arbetet med detaljplanen för centralstationen, inför den kommande pågatågstafiken i Trelleborg. Deltagande förskola/skolor i Trelleborg var Näktergalens förskola, Östra skolan, Liljeborgsskolan 7-9 samt Söderslättsgymnasiet. Läs gärna om projektet i slutrapporten.

Syftet med projektet var att utveckla rutiner för hur barn och unga ska vara delaktiga i frågor som rör samhällsplanering. Kommunstyrelsen tog beslut om nya rutiner våren 2013.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?