Fakta om cannabis och spice

Det finns en folder om cannabis och en folder om spice, med fakta och tips till dig som är tonårsförälder eller möter ungdomar i ditt arbete eller på fritiden.

Bland ungdomar som använt narkotika är cannabis den vanligast förekommande drogen. Även spice har blivit allt vanligare. På initiativ av Länsstyrelsen i Skåne län har två informationsfoldrar tagits fram, en om cannabis och en om spice.

Läs gärna foldrarna om du vill ha koll på fakta om cannabis eller spice, vilka effekter drogerna ger samt vad du kan göra som förälder. Foldrarna kan laddas ner som pdf -filer här på denna sida. Cannabisfoldern finns på svenska, engelska och arabiska. Spicefoldern finns på svenska och polska.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?