Förslag 2016

Under år 2016 har följande medborgarförslag kommit in:

Medborgarförslag 1
Bussar i Alstad
Inkom: 2016-01-18

Medborgarförslag 2
Återskapa Gislövsån
Inkom: 2016-01-20

Medborgarförslag 3
Inköp 2 sälar till stadsparken
Inkom: 2016-01-27

Medborgarförslag 4
Asfaltering av gångstigar på Knäckekärr
Inkom: 2016-02-01

Medborgarförslag 5
Naturrum Smygehamn
Inkom: 2016-02-01

Medborgarförslag 6
Ny plats för affischering
Inkom: 2016-03-04

Medborgarförslag 7 
Trafiken på Kapellgatan
Inkom: 2016-03-10

Medborgarförslag 8  T
Trottoar Ryttaregatan
Inkom: 2016-03-16

Medborgarförslag 9 
Att förbättra Trelleborg
Inkom: 2016-03-16

Medborgarförslag 10 
Fler hundrastgårdar
Inkom: 2016-04-01

Medborgarförslag 11 
Förslag till Böst
Inkom: 2016-04-01

Medborgarförslag 12
Förslag till ombyggnad av Övre
Inkom: 2016-04-01

Medborgarförslag 13
Cykeltrafik Stavstensvägen
Inkom: 2016-04-20

Medborgarförslag 14
Fritidsgård på Väster
Inkom: 2016-04-20

Medborgarförslag 15
Skolgård Fågelbäck
Inkom: 2016-04-20

Medborgarförslag 16
Kolla (läger) i Trelleborg
Inkom: 2016-04-20

Medborgarförslag 17
Fixar Malte för funktionshindrade
Inkom: 2016-04-29

Medborgarförslag 18
Rastning av hundar
Inkom: 2016-05-10

Medborgarförslag 19
Skegries pulkabacke
Inkom: 2016-05-10

Medborgarförslag 20
Sänkt hastighet i Skegrie genom blomlådor
Inkom: 2016-06-15

Medborgarförslag 21
Ordningsvakter på Trelleborgs centralstation
Inkom: 2016-07-12

Medborgarförslag 22
Skatepark på Seresjöskolan
Inkom: 2016-07-12

Medborgarförslag 23 
Hastigheter i tätorten
Inkom: 2016-08-29

Medborgarförslag 24 
Hundrastplats i Alstad
Inkom: 2016-09-09

Medborgarförslag 25 
Rekryteringsprocesser
Inkom: 2016-09-20

Medborgarförslag 26
Liljeborgsgatan som huvudled
Inkom: 2016-10-17

Medborgarförslag 27
Farthinder Liljeborgsgatan
Inkom: 2016-10-17

Medborgarförslag 28 
Hastigheten Liljeborgsgatan
Inkom: 2016-10-17

Medborgarförslag 29
Cykelväg Liljeborgsgatan
Inkom: 2016-10-17

Medborgarförslag 30
Övergångsställe Ljungrenska skolan
Inkom: 2016-10-17

Medborgarförslag 31
Parkering Ljunggrenska skolan
Inkom: 2016-10-17

Medborgarförslag 32
Pågatågsstation nr. 2 
Inkom: 2016-10-18

Medborgarförslag 33
Ändring av cykelväg från V.Tommarp
Inkom: 2016-10-18

Medborgarförslag 34
Vägskyltar i Skegrie
Inkom: 2016-10-18

Medborgarförslag 35
Trafiksituationen Lillevångsskolan
Inkom: 2016-10-28

Medborgarförslag 36
Tung trafik på Liljeborgsgatan
Inkom: 2016-11-10

Medborgarförslag 37
Cykelväg från Skegrie till Trelleborg
Inkom: 2016-11-14

Medborgarförslag 38
Angående sophantering och taxan
Inkom: 2016-11-14

Hjälpte informationen på den här sidan dig?