Förslag 2017

Under år 207 har följande medborgarförslag kommit in.

2017-08-22
Flytt av infarten till staden

2017-08-17
Hundregler i kommunen

2017-08-17
Avverkning av träd vid trottoarer

2017-08-17
Farthinder och övergångsställe

2017-08-11
Rödljus vid övergångsställen

2017-08-11
Övergångsställe vid Ljunggrenska skolan och Granlunda förskola

2017-08-09
Lekplats i Smygehamn

2017-08-07
Sittbänkar

2017-08-01
Införa gratis bussåkning för personer över 75 år

2017-07-25
Anlägga padelbanor

2017-07-24
Anordna en graffitivägg

2017-07-20
Ordna belysning vid cykel- och gångbana längs sträckan Albäck-Fågelvik

2017-07-19
Anlägga hundrastgård på öster i Österlidsparken

2017-07-03
Ändra Trelleborgs dåliga rykt om lukt

2017-06-29
Fria bussresor för pensionärer i Trelleborgs kommun

2017-06-20
Underhåll av gator, cykelvägar och trottoarer.

2017-06-19
Säker övergång för cyklister och fotgängaren där cykelvägen idag korsar Kämpingevägen på Stavstensudde

2017-06-07
Utökat nät av cykelbanor på landsbygden

2017-06-07
Uppsättning av en "Din fart-skylt" i Ugglarp

2017-06-07
Kustplan

2017-05-12
Skyltning av badplatser

2017-05-12
Ensamkommande barn och unga

2017-05-12
Bidrag till religiösa aktiviteter och verksamheter

2017-05-09
Skulpturen "Sektorns Mekanik" av Bertil Herlow Svensson

2017-05-04
Kustplan för kommunens stränder och kustområden

2017-04-27
Aktivitetsersättning ska utbetalas även för motionärer som är 60+

2017-04-24
Arkitektonisk vision och målsättning för kuststad 2025: Trelleborg på topp 5 Sveriges vackraste städer!

2017-04-04
Utställning av detaljplaner i ytterområden

2017-03-31
Cykelparkering

2017-03-13
Villkor för badkort

2017-03-13
Säkerheten på skolor

2017-03-09
Övergångsställe i korsningen Sörbyvägen/Järnvägsgatan i Anderslöv

2017-02-07
Parkeringsförslag vid Grandbiografen

2017-02-02
Gratis kollektivtrafik för alla över 75 år

2017-01-24
Upprättande av P-platser på Änghög

2017-01-18
Cykelväg Trelleborg - Skåre

2017-01-09
Trelleborgsvärd

2017-01-09
Gatunamn

Hjälpte informationen på den här sidan dig?