Förslag 2015

Under år 2015 har följande medborgarförslag kommit in:

Medborgarförslag 1
Bygg ett utegym i Östervångsparken
Inkom: 2015-01-15

Medborgarförslag 2
Bro över Disebäcken i Beddingestrand
Inkom: 2015-01-19

Medborgarförslag 3
Böstelänken
Inkom: 2015-02-05

Medborgarförslag 4
Använd Köpingeskolans område som rugby/fotbollsplan
Inkom: 2015-02-09

Medborgarförslag 5
Hjärtstartare i alla idrottsanläggningar
Inkom: 2015-02-09

Medborgarförslag 6
Hjärt- lungräddningskurser till alla föreningar
Inkom: 2015-02-09

Medborgarförslag 7
Skegriedösen vårt eget Stonehenge
Inkom: 2015-02-23

Medborgarförslag 8
En spets att vara stolt över
Inkom: 2015-02-24

Medborgarförslag 9
Bredband, kommunalt avlopp samt vägbelysningar utmed Rydeholmsvägen
Inkom: 2015-02-25

Medborgarförslag 10
Allsång i Stadsparken
Inkom: 2015-03-02

Medborgarförslag 11
Inför ett lokalt regelverk för jäv bland Trelleborgs politiker
Inkom: 2015-03-02

Medborgarförslag 12
Asfaltera Kornvägen mellan Liljeborgsgatan och värmekraftverket
Inkom: 2015-03-03

Medborgarförslag 13
Bättre belysning på Ishallsvägen
Inkom: 2015-03-09

Medborgarförslag 14
Ny lekpark i Stadsparken
Inkom: 2015-03-11

Medborgarförslag 15
Servera endast mejeriprodukter ifrån djur på bete
Inkom: 2015-03-17

Medborgarförslag 16
Stoppa lönedumpningen
Inkom: 2015-03-23

Medborgarförslag 17
Angående busslinjernas nya sträckning
Inkom: 2015-03-25

Medborgarförslag 18
Sänk hastigheten på Hedvägen vid Netto
Inkom: 2015-03-31

Medborgarförslag 19
Busskur i Anderslöv vid Ruukki
Inkom: 2015-03-31

Medborgarförslag 20
Övergångsställe vid Bäckaskolan
Inkom: 2015-04-13

Medborgarförslag 21
Riv inte Karlsfälts gård
Inkom: 2015-04-15

Medborgarförslag 22
Fiber på Rydesholmsvägen i Anderslöv
Inkom: 2015-04-27

Medborgarförslag 23
Hamnen i Smyge
Inkom: 2015-04-28

Medborgarförslag 24
Bowlingbanorna i Söderslättshallen
Inkom: 2015-04-28

Medborgarförslag 25
Akuten
Inkom: 2015-04-28

Medborgarförslag 26
Färdtjänsten
Inkom: 2015-04-28

Medborgarförslag 27
Bebyggelse i Smygehamn
Inkom: 2015-04-28

Medborgarförslag 28
Anställ en sakkunnig i mänskliga rättigheter
Inkom: 2015-05-04

Medborgarförslag 28
Anställ en sakkunnig i mänskliga rättigheter
Inkom: 2015-05-04

Medborgarförslag 29
Starta språkcaféer i Trelleborg
Inkom: 2015-05-20

Medborgarförslag 30
Enkelrikta Ängstigen
Inkom: 2015-05-29

Medborgarförslag 31
Skolgården Fågelbäcksskolan
Inkom: 2015-06-03

Medborgarförslag 32
Fler parkeringar till Långvinkeln
Inkom: 2015-06-05

Medborgarförslag 33
Utegym i Trelleborg
Inkom: 2015-06-10

Medborgarförslag 34
Parkeringsfickor Nils Perssons väg
Inkom: 2015-06-11

Medborgarförslag 35
Fler hjärtstartare i kommunen
Inkom: 2015-06-25

Medborgarförslag 36
Sänkt hastighet i Smygehamn
Inkom: 2015-07-19

Medborgarförslag 37
Hundrastplats i Smygehamn
Inkom: 2015-06-30

Medborgarförslag 38
Riv inte Karlfeldts gård
Inkom: 2015-07-30

Medborgarförslag 39
Nytt utegym i Trelleborg
Inkom: 2015-07-31

Medborgarförslag 40
Trafiksituationen Gyas väg
Inkom: 2015-08-21

Medborgarförslag 41
När slutar Maja baja
Inkom: 2015-10-01

Medborgarförslag 42
Uppryckning Skateholm
Inkom: 2015-10-14

Medborgarförslag 43
Hundträning vintertid
Inkom: 2015-10-15

Medborgarförslag 44
Bredband till alla
Inkom: 2015-11-03

Medborgarförslag 45
Dagvattenproblem Båtgränd
Inkom: 2015-11-26

Medborgarförslag 46
Tången i Smygehuks hamn
Inkom: 2015-11-26

Medborgarförslag 47
Gång och cykelväg Tommarp/Virkesvägen till riksväg 108
Inkom: 2015-11-30

Medborgarförslag 48
Gislövs vägförening
Inkom: 2015-12-03

Hjälpte informationen på den här sidan dig?