Förslag 2014

Under år 2014 har följande medborgarförslag kommit in.

Medborgarförslag 1
Inrättande av Hälso- och kulturcentrum
Inkom: 2014-01-09

Medborgarförslag 2
Asfaltera båda sidor på Kapellgatans södra del
Inkom: 2014-01-10

Medborgarförslag 3
Inrättande av ett integrationsråd
Inkom: 2014-01-13

Medborgarförslag 4
Gatlampor vid "Gröningen", Skyttsgatan - Hedvägen
Inkom: 2014-01-17

Medborgarförslag 5
Gångstig längs havet i Skåre
Inkom: 2014-02-03

Medborgarförslag 6
Övergången över Disebäck i Skateholm - Beddingestrand
Inkom: 2014-02-06

Medborgarförslag 7
God och näringsrik mat är viktigt för alla
Inkom: 2014-02-07

Medborgarförslag 8
Hur önskar Trelleborgarna sitt boende i framtiden
Inkom: 2014-02-12

Medborgarförslag 9
Ställ alla husbilar på Söderslättshallens parkering på sommaren
Inkom: 2014-02-14

Medborgarförslag 10
Skapa arbetstillfällen i Trelleborg
Inkom: 2014-02-21

Medborgarförslag 11
Bättre miljö som ger arbete åt trelleborgarna
Inkom: 2014-02-21

Medborgarförslag 12
Utlokalisering av rikspolisstyrelsens IT- och processutvecklingsverksamhet
Inkom: 2014-02-25

Medborgarförslag 13
Skapande av lekplats i Minnesberg
Inkom: 2014-02-25

Medborgarförslag 14
Underhåll av grönområde Minnesberg
Inkom: 2014-02-25

Medborgarförslag 15
Gångbana på Bryggaregatan (väg 108) västra sidan.
Inkom: 2014-02-28

Medborgarförslag 16
Lyktstolpar på Pålsvägen
Inkom: 2014-03-05

Medborgarförslag 17
Bänkar utan ryggstöd
Inkom: 2014-03-20

Medborgarförslag 18
Skatepark i Skegrie
Inkom: 2014-03-20

Medborgarförslag 19
Hjärtstartare till Parken
Inkom: 2014-03-24

Medborgarförslag 20
Muddra Gislövs hamn
Inkom: 2014-04-14

Medborgarförslag 21
Belysning på cykelvägen bakom Modeshögs förskola
Inkom: 2014-04-14

Medborgarförslag 22
Handikappvänlig promenadstig ifrån Gislövs hamn till Nybrostrand
Inkom: 2014-04-15

Medborgarförslag 23
Parkbänk med fototillfälle för turister
Inkom: 2014-04-15

Medborgarförslag 24
Basketkorgar vid Söderslättshallen
Inkom: 2014-04-16

Medborgarförslag 25
Bygg en gång- och cykelväg på banvallen Knäckekärr - AKKA
Inkom: 2014-04-17

Medborgarförslag 25
Inför 24h parkering Valldamsgatan
Inkom: 2014-04-25

Medborgarförslag 26
Busshållplats för lokaltrafik på Bruksgatans östra del
Inkom: 2014-04-28

Medborgarförslag 27
Sluta servera margarin och lättmargarin på stadens skolor och förskolor
Inkom: 2014-05-05

Medborgarförslag 28
Etiskt och hälsosamt livsmedel
Inkom: 2014-05-19

Medborgarförslag 29
Sänk hastigheten till 30km/h vid Söderslätts gymnasium
Inkom: 2014-05-26

Medborgarförslag 30
Asfaltera grusstigen på Östra stranden
Inkom: 2014-05-30

Medborgarförslag 31
Inrätta en strandrensningsjour
Inkom: 2014-06-02

Medborgarförslag 32
Fri kollektivtrafik för pensionärer
Inkom: 2014-06-02

Medborgarförslag 33
Sänk hastigheten för parti av Haglösa byaväg
Inkom: 2014-06-23

Medborgarförslag 34
Underhållsplanering via medborgarna
Inkom: 2014-06-30

Medborgarförslag 35
Öka turismen i Trelleborg genom daglig och utökad strandrensning
Inkom: 2014-07-09

Medborgarförslag 36
Ang. våra nya soptunnor
Inkom: 2014-07-14

Medborgarförslag 37
Anordna fler trevliga cykelparkeringar i centrum
Inkom: 2014-07-14

Medborgarförslag 38
Parkeringsplatser för laddbara fordon
Inkom: 2014-08-08

Medborgarförslag 39
Parkeringsplats i södra delen av parken Barnängen längs Långvinkeln
Inkom: 2014-08-22

Medborgarförslag 40
Hastighetssänkande åtgärd vid övergångsställe, Dalköpinge strandväg 1
Inkom: 2014-08-25

Medborgarförslag 41
Trafikbuller Stavstensudde
Inkom: 2014-08-28

Medborgarförslag 42
Hur skyddar vi Trelleborg mot översvämning
Inkom: 2014-09-05

Medborgarförslag 43
Säkring av trafiksituationen för gående på gångbana vid Gorms väg
Inkom: 2014-09-22

Medborgarförslag 44
Fler paddelbanor i Trelleborg
Inkom: 2014-10-01

Medborgarförslag 45
Ersättning sammanträden
Inkom: 2014-11-06

Medborgarförslag 46
Naturum i Trelleborg
Inkom: 2014-11-12

Medborgarförslag 47
Kvalitetssäkra undervisningen i Trelleborgs kommuns skolor vid driftstörningar och tekniska problem
Inkom: 2014-12-08

Medborgarförslag 48
Bygg en utomhuspool vid Dalabadet
Inkom: 2014-12-11

Medborgarförslag 49
Bygg en nattklubb i Trelleborg
Inkom: 2014-12-11

Medborgarförslag 50
Laglig graffittivägg
Inkom: 2014-12-17

Hjälpte informationen på den här sidan dig?