Förslag 2013

Under år 2013 har följande medborgarförslag inkommit

Medborgarförslag 1
Lekplats, mack och parkering vid Väståkraskolan i Anderslöv
Inkom: 2013-01-15
Överlämnas till bildningsnämnden för beslut

Medborgarförslag 2
Vi vill ha brickorna tillbaka i matsalen
Inkom: 2013-01-15
Överlämnas till bildningsnämnden för beslut

Medborgarförslag 3
Kallbadhus i Trelleborg – En mötesplats för kropp och själ
Inkom: 2013-01-24
Beslut i kommunfullmäktige den 16 december 2013 § 225

Medborgarförslag 4
Tillåt cyklar på Algatan, delen gågatan, mellan klockan 20.00 – 08.00
Inkom: 2013-01-24
Beslut i tekniska nämnden den 13 november 2013 § 123

Medborgarförslag 5
Infart från väster till Trelleborgs Hamn
Inkom: 2013-02-19
Beslut i kommunfullmäktige den 25 november 2013 § 197

Medborgarförslag 6
Upprätta en detaljerad bullerkarta omfattande befintliga och planerade vindkraftverk i kommunen
Inkom: 2013-02-26
Beslut i kommunfullmäktige den 25 november 2013 § 196

Medborgarförslag 7
Förbud mot lösa hundar i parker
Inkom: 2013-02-28
Beslut i tekniska nämnden den 22 maj 2013 § 56

Medborgarförslag 8
Bygg en inomhushall med konstgräs
Inkom: 2013-02-28
KF 2013-03-25 översändes till fritidsnämnden för yttrande

Medborgarförslag 9
Gatubelysning i korsningen väg 511 och Hövdevägen västerut
Inkom: 2013-03-01
Beslut i tekniska nämnden den 13 november 2013 § 125

Medborgarförslag 10
Husbilsplatser, ett nytt fenomen i Sverige
Inkom: 2013-03-05
Beslut i kommunfullmäktige den 25 november 2013 § 198

Medborgarförslag 11
Arbetslösa ungdomar tar över mathanteringen på Gröningen
Inkom: 2013-03-11

Medborgarförslag 12
Bygg en återvinningsstation i Östra Trelleborg
Inkom: 2013-03-12

Medborgarförslag 13
Upphandling av ägg från inredda burar
Inkom: 2013-03-22
Beslut i servicenämnden den 11 juni 2013 § 78

Medborgarförslag 14
Replokaler att hyra för musiker och band
Inkom: 2013-03-26

Medborgarförslag 15
Lag om nationella minoriteter och lokal uppföljning
Inkom: 2013-03-26

Medborgarförslag 16
Cykelväg västerut från Trelleborg till Kämpinge
Inkom: 2013-03-25
Beslut i kommunfullmäktige den 16 december 2013 § 224

Medborgarförslag 17
Måla en bit av hörnen på breda refuger
Inkom: 2013-04-05
Beslut i tekniska nämnden den 13 november 2013 § 126

Medborgarförslag 18
Målning på muren vid nedfarten i gång- och cykeltunnel på Östra Förstadsgatan
Inkom: 2013-04-23
Beslut i tekniska nämnden den 13 november 2013 § 124

Medborgarförslag 19
Jämn beläggning på promenadväg i Anderslöv längs med Torrebjersjön
Inkom: 2013-04-24
Beslut i tekniska nämnden den 16 oktober 2013 § 107

Medborgarförslag 20
Bullerplank från tunneln under Hedvägen fram till den nya västra rondellen
Inkom: 2013-04-25
Beslut i tekniska nämnden den 16 oktober 2013 § 109

Medborgarförslag 21 - 29
Gång- och cykelväg mellan Grönby och Anderslöv längs väg 101
Inkom: 2013-05-17, 2013-05-21, 2013-05-23, 2013-05-24, 2013-05-27, 2013-05-29
Beslut i kommunfullmäktige den 25 november 2013 § 199

Medborgarförslag 30
Min drömkommun
Inkom: 2013-05-29
Beslut i kommunfullmäktige den 16 december 2013 § 223

Medborgarförslag 31
Cykelväg vid Grönby - Sörby - Anderslöv
Inkom: 2013-06-07

Medborgarförslag 32
Vaggorna till båtar i Gislövs hamn
Inkom: 2013-06-14
Beslut i kommunstyrelsen den 5 februari 2014 § 33

Medborgarförslag 33
Varför ingen avgift för de som sjösätter båtar i Gislöv hamn
Inkom: 2013-06-14
Beslut i kommunstyrelsen den 5 februari 2014 § 32

Medborgarförslag 34
Stäng infarten från Hedvägen mot Tommarpsvägen norrut
Inkom: 2013-07-04
Beslut i tekniska nämnden den 22 januari 2014 § 2

Medborgarförslag 35
Bredda Hövdevägen Maglarp ned till kustvägen mm
Inkom: 2013-07-10
Beslut i tekniska nämnden den 11 december 2013 § 143

Medborgarförslag 36
Plantera mera skog i Albäcksskogen
Inkom: 2013-07-17
Beslut i tekniska nämnden den 22 januari 2014 § 5

Medborgarförslag 37
Cykelväg mellan Trelleborg och Kämpinge
Inkom: 2013-07-23

Medborgarförslag 38
Lekplats i Hönsinge
Inkom: 2013-08-14
Beslut i tekniska nämnden den 22 januari 2014 § 6

Medborgarförslag 39
Gör om hamnen i Smygehuk, investera i en fungerande lösning för kommande generationer
Inkom: 2013-08-21
KF 2013-10-21 översändes till samhällsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden och Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB för yttrande

Medborgarförslag 40
Cykelväg mellan Klagstorp och Trelleborg, väg 667
Inkom: 2013-08-30
KF 2013-10-21 översändes till tekniska nämnden för yttrande

Medborgarförslag 41
Placera storbildstv kopplad till hamnens webbkamera på offentlig plats
Inkom: 2013-09-03
Beslut i kommunstyrelsen den 8 januari 2014 § 11

Medborgarförslag 42
Trafikbulor på vägbanorna på alla fyra sidor om korsningen Västergatan - Bryggaregatan
Inkom: 2013-09-11
Beslut i tekniska nämnden den 12 februari 2012 § 17

Medborgarförslag 43
Vi vill ha en ny lekplats i Anderslöv
Inkom: 2013-09-24
Beslut i tekniska nämnden den 22 januari 2014 § 4

Medborgarförslag 44
Bullerplank på Prästahejdans södra sida mot Hedvägen
Inkom: 2013-10-01
KF 2013-11-25 Överlämnas till tekniska nämnden för beslut

Medborgarförslag 45
Bullerplank på Prästahejdans södra sida mot Hedvägen
Inkom: 2013-10-02
KF 2013-11-25 Överlämnas till tekniska nämnden för beslut

Medborgarförslag 46
Bullerplank på Prästahejdans södra sida mot Hedvägen
Inkom: 2013-10-02
KF 2013-11-25 Överlämnas till tekniska nämnden för beslut

Medborgarförslag 47
Bullerplank på Prästahejdans södra sida mot Hedvägen
Inkom: 2013-10-02
KF 2013-11-25 Överlämnas till tekniska nämnden för beslut

Medborgarförslag 48
Bygg en modern löpar- och allmän träningsbana runt den nya fotbollsplanen vid Smygeskolan
Inkom: 2013-10-02
Beslut i fritidsnämnden den 28 januari 2014 § 7

Medborgarförslag 49
Bullerplank på Prästahejdans södra sida mot Hedvägen
Inkom: 2013-10-03
KF 2013-11-25 Överlämnas till tekniska nämnden för beslut

Medborgarförslag 50
Bullerplank på Prästahejdans södra sida mot Hedvägen
Inkom: 2013-10-04
KF 2013-11-25 Överlämnas till tekniska nämnden för beslut

Medborgarförslag 51
Bullerplank på Prästahejdans södra sida mot Hedvägen
Inkom: 2013-10-07
KF 2013-11-25 Överlämnas till tekniska nämnden för beslut

Medborgarförslag 52
Bullerplank på Prästahejdans södra sida mot Hedvägen
Inkom: 2013-10-11
KF 2013-11-25 Överlämnas till tekniska nämnden för beslut

Medborgarförslag 53
Bullerplank på Prästahejdans södra sida mot Hedvägen
Inkom: 2013-10-11
KF 2013-11-25 Överlämnas till tekniska nämnden för beslut

Medborgarförslag 54
Utveckla Dalköpingeåns dalgång
Inkom: 2013-10-11
KF 2013-11-25 Överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden för beslut

Medborgarförslag 55
Farthinder på väg 9 i direkt anslutning till busshållplatsen Käringtandsvägen
Inkom: 2013-10-14
KF 2013-11-25 Överlämnas till tekniska nämnden för beslut

Medborgarförslag 56
Belysning längs cykelbanan på Liljeborgsgatan mellan Hedvägen och Frans Malmrosgatan
Inkom: 2013-10-14
Beslut i tekniska nämnden den 12 februari 2012 § 19

Medborgarförslag 57
Fristadsförfattare – för demokrati och kultur
Inkom: 2013-10-15
KF 2013-11-25 Remiss till kulturnämnden

Medborgarförslag 58
Skytts Vemmerlöv – Trelleborgs andra stationsläge
Inkom: 2013-10-21
KF 2013-11-25 Remiss till kommunstyrelsen

Medborgarförslag 59
Hur infart till hamnen skall planeras i etapper
Inkom: 2013-10-25
KF 2013-11-25 Remiss till samhällsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden och Trelleborgs Hamn AB

Medborgarförslag 60
En rondell eller stoppljus i korsningen Valldammsgatan - Spårvägen - Allén vid Trelleborgs Övre
Inkom: 2013-10-30
Beslut i tekniska nämnden den 12 februari 2012 § 18

Medborgarförslag 61
Dålig gatubelysning i Böste
Inkom: 2013-11-07
KF 2013-12-16 Överlämnas till tekniska nämnden för beslut

Medborgarförslag 62
Belysning i parken mellan Köpingegatan och Ekevägen
Inkom: 2013-11-22
KF 2013-12-16 Överlämnas till tekniska nämnden för beslut

Medborgarförslag 63
Där land blir till strand
Inkom: 2013-11-25
KF 2013-12-16 Remiss till samhällsbyggnadsnämnden och Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB

Medborgarförslag 64
Sätt upp soptunnor vid rast-/parkeringsplatsen nordost Gröna Lund
Inkom: 2013-11-27
KF 2013-12-16 Överlämnas till tekniska nämnden för beslut

Medborgarförslag 65
Förbättrad belysning på och vid övergångsstället på Tommarpsvägen strax innan infarten till Hallasvängen
Inkom: 2013-12-02
KF 2013-12-16 Överlämnas till tekniska nämnden för beslut

Medborgarförslag 66
Låt Victoria få se havet
Inkom: 2013-12-05
KF 2013-12-16 Remiss till AB TrelleborgsHem

Medborgarförslag 67
Önskar skatepark i närheten av Åklagaregränd
Inkom: 2013-12-10

Medborgarförslag 68
Bättre belysning på lekplatsen i Stadsparken
Inkom: 2013-12-16

Medborgarförslag 69
Trafiksituationen på Lantmannavägen vid skolan i Skegrie
Inkom: 2013-12-17

Medborgarförslag 70
Ny sträckning för pendlare Höllviken – Trelleborg
Inkom: 2013-12-18

Medborgarförslag 71
Öka trafiksäkerheten i Maglarp
Inkom: 2013-12-21

Medborgarförslag 72
Möjligheterna för stadens olika kulturaktiviteter att utvecklas
Inkom: 2013-12-19

Medborgarförslag 73
Bygg en skatepark vid Uddens förskola
Inkom: 2013-12-30
KF 2014-01-27 Remiss till fritidsnämnden

Hjälpte informationen på den här sidan dig?