Förslag 2012

Under år 2012 har följande medborgarförslag inkommit

Medborgarförslag 1
Kortare skoldag på gymnasiet
Inkom: 2012-01-11
Beslut i bildningsnämnden den 25 april 2012 § 64

Medborgarförslag 2
Lys upp Trelleborg, skapa en säkrare stadsmiljö
Inkom: 2012-01-11
Beslut i kommunfullmäktige den 22 oktober 2012 § 186

Medborgarförslag 3
Digitalt utskick av handlingar till möten i nämnder och styrelser
Inkom: 2012-02-03
Beslut i kommunfullmäktige den 22 oktober 2012 § 187

Medborgarförslag 4
Förändra gamla fyrmuren vid Smygehuks fyrplats
Inkom: 2012-02-03
Beslut i servicenämnden den 8 maj 2012 § 63

Medborgarförslag 5
Bevilja mer än en aktivrullstol per användare
Inkom: 2012-02-13
Beslut i socialnämnden den 23 maj 2012 § 183

Medborgarförslag 6
Låt färdtjänstkunden välja vilket bolag de vill åka med
Inkom: 2012-02-13

Medborgarförslag 7
Gör Anderslöv handikapptillgängligt
Inkom: 2012-02-13

Medborgarförslag 8
Stadstrafiken kunde med fördel köras med mindre och miljövänligare fordon
Inkom: 2012-02-15

Medborgarförslag 9
Resande med kollektivtrafik till och från Sturup bör möjliggöras
Inkom: 2012-02-15

Medborgarförslag 10
Förbättring av vattenkvaliteten i Gislövs läges småbåtshamn genom att ordna cirkulation i hamnbassängen
Inkom: 2012-02-16
Beslut i tekniska nämnden den 18 juni 2013 § 68

Medborgarförslag 11
Slå vakt om bryggan vid Dalabadet
Inkom: 2012-03-05
Beslut i tekniska nämnden den 23 januari 2013 § 2

Medborgarförslag 12
Hundrastplats i Anderslöv norr om f.d. Thysells möbler
Inkom: 2012-03-06
Beslut i tekniska nämnden den 13 mars 2013 § 31

Medborgarförslag 13
Kostnadsfria kurser i hjärt- och lungräddning m.m.
Inkom: 2012-03-06

Medborgarförslag 14
Angående hastigheten på Vapengatan utanf��r förskolan Fågelsången
Inkom: 2012-03-23

Medborgarförslag 15
Anlägg cykelväg Kurland - Tivolihusen - Skansarna - Skåre
Inkom: 2012-04-10
2012-05-28 Remiss till tekniska nämnden

Medborgarförslag 16
Gamla Granhyddan
Inkom: 2012-04-20
2012-05-28 Remiss till tekniska nämnden

Medborgarförslag 17
Namnge rondellerna
Inkom: 2012-04-27
2012-05-28 Överlämnat till tekniska nämnden för beslut

Medborgarförslag 18
Tydligare vägmarkering i Maglarpsrondellen
Inkom: 2012-04-27
2012-05-28 Överlämnat till tekniska nämnden för beslut

Medborgarförslag 19
Anlägg en gångbana längs Malörtsvägen
Inkom: 2012-05-11
Beslut i tekniska nämnden den 18 juni 2013 § 69

Medborgarförslag 20
Trafiksäkerhetsåtgärder på vägen mellan skolan i Skegrie och Slättens dagis
Inkom: 2012-05-10
Beslut i tekniska nämnden den 14 november 2012 § 108

Medborgarförslag 21
Det är skräpigt i Trelleborg
Inkom: 2012-07-03
Beslut i kommunfullmäktige den 25 februari 2013 § 18

Medborgarförslag 22
Trafiken på gångbanor och cykelbanor fungerar inte bra
Inkom: 2012-08-13
Beslut i tekniska nämnden den 18 juni 2013 § 70

Medborgarförslag 23
Föräldrar drabbade av LVU förfarande
Inkom: 2012-08-17
2012-09-24 Remiss till socialnämnden

Medborgarförslag 24
Sätt upp belysning i de västra delarna av Smygehamn
Inkom: 2012-08-27
Beslut i tekniska nämnden den 18 juni 2013 § 71

Medborgarförslag 25
Trafikhinder på Västra Vallgatan och Kattebäcksvägen
Inkom: 2012-08-27
Beslut i tekniska nämnden den 18 juni 2013 § 72

Medborgarförslag 26
Tjejzonen Söderslätt önskar starta projekt för att stötta unga mammor i Trelleborgs kommun
Inkom: 2012-09-26
Beslut i kommunfullmäktige den 22 oktober 2012 § 200

Medborgarförslag 27
Installera fler fasta cykelpumpar
Inkom: 2012-09-28
Beslut i tekniska nämnden den 16 oktober 2013 § 108

Medborgarförslag 28
Hastighetsbegränsning utanför Slättens förskola i Skegrie
Inkom: 2012-10-11
Beslut i tekniska nämnden den 22 maj 2013 § 58

Medborgarförslag 29
Tillgång till dricksvatten i Albäcksskogen
Inkom: 2012-10-16
Beslut i tekniska nämnden den 23 januari 2013 § 4

Medborgarförslag 30
Möjlighet att köpa upptagna och överblivna växter och lökar av kommunen
Inkom: 2012-10-17
Beslut i tekniska nämnden den 23 januari 2013 § 3

Medborgarförslag 31
Bygg en cykelväg parallellt med Äspövägen mellan Klagstorp och Smygehamn
Inkom: 2012-11-06
Beslut i kommunfullmäktige den 27 ma2013 § 103

Medborgarförslag 32
Öppna åter upp Virkesvägen för trafik vid Slåttervägen mot Vannhögsskolan
Inkom: 2012-11-07
Beslut i tekniska nämnden den 18 juni 2013 § 73

Medborgarförslag 33
Hänvisa trafiken till Köpingegatan i stället för att leda in den på Hesekillegatan
Inkom: 2012-11-07
Beslut i tekniska nämnden den 13 november 2013 § 127

Medborgarförslag 34
Önskar tillbaka belysningen i Södra Åby på Rosenlidsvägen
Inkom: 2012-11-21
Beslut i tekniska nämnden den 13 mars 2013 § 27

Medborgarförslag 35
Förändringar av småbåtshamnen i Gislöv
Inkom: 2012-11-21

Medborgarförslag 36
Förändringar av småbåtshamnen i Gislöv
Inkom: 2012-11-21

Medborgarförslag 37
Anlägg hundrastgårdar vid generationsparkens Folkets Park och vid gamla tennisbanorna, Idrottsplatsen
Inkom: 2012-11-26
Beslut i kommunfullmäktige den 27 maj 2013 § 104

Medborgarförslag 38
Sänk hastigheten till 30 km/h vid övergångsställe, väster om Bäckaskolan
Inkom: 2012-11-28
Beslut i tekniska nämnden den 13 november 2013 § 128

Medborgarförslag 39
Sänk hastigheten till 30 km/h vid övergångsställe, väster om Bäckaskolan
Inkom: 2012-11-28
Beslut i tekniska nämnden den 13 november 2013 § 128

Medborgarförslag 40
Tydligare markering av övergångsställen kring Serresjöskolan
Inkom: 2012-12-07
Beslut i tekniska nämnden den 13 november 2013 § 121

Medborgarförslag 41
Bygg farthinder eller bussgenomfarter utanför Vannhögsskolan på Virkesvägen
Inkom: 2012-12-13
Beslut i tekniska nämnden den 18 juni 2013 § 74

Medborgarförslag 42
Ta bort avspärrningen av Virkesvägen
Inkom: 2012-12-13
Beslut i tekniska nämnden den 18 juni 2013 § 75

Medborgarförslag 43
Förse grusgången mellan Västra Ringvägen och Nätvägen/Krokvägen med belysning
Inkom: 2012-12-13
Beslut i tekniska nämnden den 13 november 2013 § 122

Medborgarförslag 44
Sändare som placeras på personer
Inkom: 2012-12-19
Beslut i kommunfullmäktige den 19 juni 2013 § 125

Medborgarförslag 45
Busshållplats för lokaltrafik på Bruksgatans östra del
Inkom: 2012-12-19

Medborgarförslag 46
"PC-Malte" för äldre bör införas i kommunen
Inkom: 2012-12-20

Medborgarförslag 47
Utveckla Köpingeskolan till förenings- och idrottscenter
Inkom: 2012-12-21

Hjälpte informationen på den här sidan dig?