Förslag 2011

Under år 2011 har följande medborgarförslag inkommit

Medborgarförslag 1
Översvämning Västra Egna Hem 2010-08-17
Inkom: 2010-12-30
Behandlat i kommunfullmäktige den 24 oktober 2011

Medborgarförslag 2
Angående ny sophanteringsordning
Inkom: 2010-11-26
Överlämnat till tekniska nämnden för beslut

Medborgarförslag 3
Placering av LSS boende
Inkom: 2011-02-02
Behandlat i kommunfullmäktige den 24 oktober 2011

Medborgarförslag 4
Prioritering av förtätning av staden bör göras på redan bebyggda lägen
Inkom: 2011-02-02
Beslut i kommunfullmäktige den 27 februari 2012 § 26

Medborgarförslag 5
Avlastning av trafiken på väg 511
Inkom: 2011-02-11
Behandlat i tekniska nämnden den 19 oktober 2011

Medborgarförslag 6
Trelleborg ska ta steget och bli en Fair trade city
Inkom: 2011-03-03
Behandlat i kommunfullmäktige den 24 oktober 2011

Medborgarförslag 7
Att Trelleborgs kommun bygger en biogasanläggning i Smygehuks hamn
Inkom: 2011-03-04
Beslut i kommunfullmäktige den 27 februari 2012 § 27

Medborgarförslag 8
Varför bygger inte Trelleborg sattelitlägenheter i Anderslöv m.m.
Inkom: 2011-03-22
Beslut i socialnämnden den 31 augusti 2011

Medborgarförslag 9
Ombyggnad av platsen framför stadsparkscenen
Inkom: 2011-03-24
Beslut i tekniska nämnden den 23 maj 2012 § 47

Medborgarförslag 10
Medborgarnas frågestund
Inkom: 2011-05-31
Beslut i kommunfullmäktige den 27 februari 2012 § 28

Medborgarförslag 11
Lägg plattor som visar gångbana på båda cykelbanorna på Hedvägen mellan 108:an och fram till Elon
Inkom: 2011-06-08
Beslut i tekniska nämnden den 17 oktober 2012 § 88

Medborgarförslag 12
Väldiga problem med tång och alger som ligger och ruttnar på stranden och i vattnet precis öster om badplatsen vid Gislövs strandmark
Inkom: 2011-06-14
Beslut i tekniska nämnden den 23 maj 2012 § 48

Medborgarförslag 13
Angående samordningen inom kommunens förvaltningar
Inkom: 2011-07-06
Överlämnat till kommunstyrelsen för beslut

Medborgarförslag 14
Kulturslottet
Inkom: 2011-07-08
Beslut i kommunfullmäktige den 22 oktober 2012 § 178

Medborgarförslag 15
Förslag om utformning av etiska regler för förtroendevalda i Trelleborgs kommun
Inkom: 2011-07-11
Beslut i kommunfullmäktige den 23 september 2013 § 146

Medborgarförslag 16
Farthinder alt. fartåtgärd vid idrottsplats och skola i Gylle
Inkom: 2011-07-27
Beslut i tekniska nämnden den 16 november 2011

Medborgarförslag 17
Minska översvämningar vid häftig nederbörd och vid snösmältning i vattendrag
Inkom: 2011-08-11
Beslut i tekniska nämnden den 14 november 2012 § 103

Medborgarförslag 18
Önskar att trafiksituationen på Granlundagatan ser över
Inkom: 2011-08-22
Beslut i tekniska nämnden den 23 januari 2013 § 5

Medborgarförslag 19
Allmänna badplatser i Trelleborgs kommun med anledning av översyn av de kommunala reglerna
Inkom: 2011-08-22
Överlämnat till tekniska nämnden för beslut

Medborgarförslag 20
Utbilda lärarna i Trelleborg om likabehandling m.m.
Inkom: 2011-08-26
Behandlat i bildningsnämnden den 16 november 2011

Medborgarförslag 21
Ta tag i vägarna och trafiken i de gamla delarna i Smygehamn
Inkom: 2011-09-01
Beslut i tekniska nämnden den 14 november 2012 § 104

Medborgarförslag 22
Tilläggsskylt under vägnamn
Inkom: 2011-09-01
Beslut i tekniska nämnden den 17 oktober 2012 § 90

Medborgarförslag 23
Hundägare på Fagerängen vill gärna ha en frizon för hundar, t.ex. en hundrastgård
Inkom: 2011-09-05
Beslut i tekniska nämnden den 23 maj 2012 § 49

Medborgarförslag 24
Bygg en hundrastgård i centrala Trelleborg
Inkom: 2011-09-26
Beslut i tekniska nämnden den 17 oktober 2012 § 86
Beslut i tekniska nämnden den 13 mars 2013 § 30

Medborgarförslag 25
Gör om Köpingeskolan till idrottsgymnasium
Inkom: 2011-10-04
Beslut i kommunfullmäktige den 22 oktober 2012 § 179

Medborgarförslag 26
Söderslätts kvinnojour och Tjejjouren Selma borde få ett eget kommunalt anslag
Inkom: 2011-10-06

Medborgarförslag 27
Lägg farthinder i Skegrie i korsningen Lantmannavägen, Axvägen samt Stråvägen
Inkom: 2011-10-07
Beslut i kommunfullmäktige den 28 maj 2012 § 103

Medborgarförslag 28
Farthinder längs hela Lantmannavägen i Skegrie
Inkom: 2011-10-19
Beslut i kommunfullmäktige den 28 maj 2012 § 103

Medborgarförslag 29
Gång- och cykelbanor längs väg 101 från Östra Grevie till Alstad – helst till Anderslöv
Inkom: 2011-10-20
Beslut i kommunfullmäktige den 22 oktober 2012 § 180

Medborgarförslag 30
Utse kommunala begravningsofficianter
Inkom: 2011-10-21
Beslut i kommunfullmäktige den 27 februari 2012 § 29

Medborgarförslag 31
Hundrastplats i parken vid Strandgatans lokalkörbana
Inkom: 2011-10-28
Beslut i tekniska nämnden den 17 oktober 2012 § 87
Beslut i tekniska nämnden den 13 mars 2013 § 29

Medborgarförslag 32
Kinainspirerade träningsredskap i stadsparken i närheten av barnlekplatsen
Inkom: 2011-11-29
Beslut i kommunfullmäktige den 22 oktober 2012 § 181

Medborgarförslag 33
Önskemål om gatubelysning i den norra delen av Kyrkoköpinge
Inkom: 2011-12-06
Överlämnas till tekniska nämnden för beslut
Beslut i tekniska nämnden den 22 maj 2013 § 57

Medborgarförslag 34
Ändra på skoltiden på gymnasiet
Inkom: 2011-12-06
Beslut i bildningsnämnden den 25 april 2012 § 63

Medborgarförslag 35
Sommarkollo/aktivitet för barnen inom Trelleborgs kommun
Inkom: 2011-12-08
Beslut i kommunfullmäktige den 22 oktober 2012 § 182

Medborgarförslag 36
Regelbundet schema för att ta bort stinkande och ruttnande tång på stränderna i Trelleborgs kommun
Inkom: 2011-12-12
Beslut i tekniska nämnden den 23 januari 2013 § 1

Medborgarförslag 37
Låt Dalköpingeåns naturområde bli Trelleborgs framtida natur och fritidsområde
Inkom: 2011-12-13
Beslut i kommunfullmäktige den 22 oktober 2012 § 183

Medborgarförslag 38
Farthinder på Lantmannavägen i Skegrie
Inkom: 2011-12-14
Beslut i kommunfullmäktige den 22 oktober 2012 § 184

Medborgarförslag 39
Inför en avgift vid utlåning av e-böcker på biblioteket
Inkom: 2011-12-19
Beslut i kommunfullmäktige den 22 oktober 2012 § 185

Hjälpte informationen på den här sidan dig?