Förslag 2010

Under år 2010 har följande medborgarförslag inkommit

2010:1
Inför frisök för Trelleborgs förskoleklass- och grundskolelever
Inkom: 2010-01-11
Överlämnat till skolnämnden för beslut
Beslut i skolnämnden den 23 mars 2010 § 54

2010:2
Höj skatten
Inkom: 2010-01-19

2010:3
Återskapa bian Röda Kvarn
Inkom: 2010-01-20
Beslut i kommunstyrelsen den 3 juni 2010 § 119

2010:4
Angående Trelleborgs vapen
Inkom: 2010-01-29
Beslut i kommunfullmäktige den 27 september 2010 § 122

2010:5
Öppna Strandridaregatan igen av miljöskäl
Inkom: 2010-02-18

2010:6
Skapa en s.k. återbyggdepå
Inkom: 2010-02-26

2010:7
Angående parkering i Frihedsgatan
Inkom: 2010-03-01
Överlämnat till tekniska nämnden för beslut
Beslut i tekniska nämnden den 19 maj 2010 § 46

2010:8
Bygg en inomhusbassäng som kan användas till rehabilitering m.m.
Inkom: 2010-03-02

2010:9
Förslag att ersättning till Brottsoffer- och Kvinnojouren skall utgå med 2 kronor per kommuninvånare och år
Inkom: 2010-03-17
Beslut i tekniska nämnden den 16 juni 2010 § 58

2010:10
Sätt upp luftanordning för cykelpump centralt, t.ex. på Stortorget
Inkom: 2010-03-23

2010:11
Konstgräsplaner för alla fotbollsklubbar i Trelleborgs kommun
Inkom: 2010-03-24
Beslut i kommunfullmäktige den 27 september 2010 § 123

2010:12
Förslag att kommunen skriver färdtjänstavtal även med Taxi Trelleborg
Inkom: 2010-04-07

2010:13
Anlägg en hundrastgård på bostadsområdet Serresjö
Inkom: 2010-04-08
Beslut i tekniska nämnden den 20 oktober 2010

2010:14
Fler lägenheter i Smyge och Beddinge och fler parkeringsplatser i Smyge
Inkom: 2010-04-20

2010:15
Ordna sommarloppis längs S:ta Gertruds väg
Inkom: 2010-04-20

2010:16
Inför förbud att stanna fordon på del av Klostergränden
Inkom: 2010-05-19
Överlämnat till tekniska nämnden för beslut
Beslut i tekniska nämnden den 17 november 2010

2010:17
Inför avgift vid beställning av böcker på biblioteket
Inkom: 2010-05-19

2010:18
Förslag till en ny översiktsplan i Trelleborgs kommun
Inkom: 2010-05-28
Överlämnat till kommunstyrelsen för beslut

2010:19
Elektroniskt system för KF-möten
Inkom: 2010-06-08

2010:20
Kurs i mikrofonteknik
Inkom: 2010-06-08

2010:21
Angående musikunderhållning på kommunfullmäktiges möten
Inkom: 2010-06-08

2010:22
Omplacering av Fred Åbergs - Nästan halvvägs
Inkom: 2010-06-08
Beslut i kulturnämnden den 20 april 2011

2010:23
Åminnelse av Axel Pehrsson-Bramstorp
Inkom: 2010-06-08
Beslut i kulturnämnden den 20 april 2011

2010:24
Hantering av medborgarförslag
Inkom: 2010-06-08

2010:25
Variation av KF:s möteslokaler
Inkom: 2010-06-08

2010:26
Åtgärder mot hälsorisker
Inkom: 2010-06-11

2010:27
Bygg ett LSS-boende för psykiskt sjuka
Inkom: 2010-06-30

2010:28
Handikappramp för badande i Simremarken
Inkom: 2010-07-28
Beslut i fritidsnämnden den 22 mars 2011 § 25

2010:29
Avskaffa funktionen oppositionsråd
Inkom: 2010-08-03

2010:30
Framtidens färdtjänst
Inkom: 2010-08-17
Beslut i kommunfullmäktige den 28 maj 2012 § 102

2010:31
Förtydliga snedställda parkeringen och enkelriktningen på Lejonhjälmsgränden
Inkom: 2010-08-19
Beslut i tekniska nämnden den 8 december 2010

2010:32
Projektet "LEKANDE BARN" i Beddingestrand
Inkom: 2010-09-14
Beslut i tekniska nämnden den 16 november 2011

2010:33
Upprustning, utbyggnad och modernisering av Albäcksskogen
Inkom: 2010-09-23
Beslut i kommunfullmäktige den 27 februari 2012

2010:34
Sänkt hastighet till 30 km/h från rondellen vid Hedvägen längs med Valldammsgatan fram till och med Trelleborg Övre
Inkom: 2010-09-24

2010:35
Starta en fritidsgård och en samlingsplats för funktionshindrade ungdomar i Trelleborg
Inkom: 2010-09-30

2010:36
Förslag på utökning av parkering och flyttning av gångbana p.g.a. planerat bygge av LSS-boende på mark som idag används till parkering på Strandgatan/Västerbrogränd
Inkom: 2010-10-07

2010:37
Anslagstavla - gemensam resurspool m.m.
Inkom: 2010-10-18
Beslut i kommunfullmäktige den 27 februari 2012

2010:38
Anpassad vägsträcka för motorsportsintresserade
Inkom: 2010-10-18

2010:39
Elektronisk övervakning vid övergångsställe Hedvägen - Tommarpsvägen, fartkameror på sträckan rondellen Sjöviksvägen – Stavstensvägen samt 30 km/h på Västra Ringvägen söder och norr om infarten till Fågelbacksskolan
Inkom: 2010-11-04

2010:40
Gatubelysning till Anderslöv, sträckan Östergatan 58 A – Smedjegatan
Inkom: 2010-11-16
Beslut i tekniska nämnden den 16 november 2011

2010:41
Bygg utegym i parker
Inkom: 2010-11-24
Beslut i kommunfullmäktige 2011-04-26

2010:42
Vuxenredskap för pensionärer i Parken
Inkom: 2010-11-25
Beslut i kommunfullmäktige den 26 april 2011

2010:43
Återinrättande av allmän bostadsförmedling
Inkom: 2010-11-12
Beslut i kommunfullmäktige den 27 februari 2012 § 25

2010:44
Angående inköp av skulptur av konstnären Bertil Herlow-Svensson
Inkom: 2010-12-06
Beslut i kulturnämnden den 20 april 2011

2010:45
Bygg om Köpingeskolan till ett LSS-boende
Inkom: 2010-12-15

Hjälpte informationen på den här sidan dig?