Förslag 2009

Under år 2009 har följande medborgarförslag inkommit

2009:1
Trafiklösning korsningen Hedvägen - Tommarpsvägen och Hedvägen - utfarten från Willys
Inkom: 2009-01-14
Beslut i kommunfullmäktige den 21 september 2009 § 165

2009:2
Ta bort den "flissten" som är utlagd på kommunens cykelbanor
Inkom: 2009-01-26
Överlämnat till tekniska nämnden för beslut.

2009:3
Angående bullerproblem på Friheden
Inkom: 2009-01-30

2009:4
Sänk hastigheten från 70 km/h till 50 km/h på vägen mellan Böste och Västra Torp
Inkom: 2009-02-02
Överlämnat till tekniska nämnden för beslut.

2009:5
Önskemål om hastighetssänkning på Orkidévägen, Majnyckelvägen samt Ängsnyckelvägen
Inkom: 2009-02-06
Överlämnat till tekniska nämnden för beslut.
Beslut i tekniska nämnden den 9 september 2009 § 88.

2009:6
Var vänlig rör inte vår färdtjänst!
Inkom: 2009-03-02
Överlämnat till vård- och omsorgsnämnden för beslut.
Beslut i vård- och omsorgsnämnden den 19 augusti 2009 § 69.

2009:7
Nudiststrand vid bukten golfbanan
Inkom: 2009-03-04
Beslut i kommunstyrelsen den 1 oktober 2009 § 238

2009:8
Cykelväg Trelleborg - Näset (Höllviken/Falsterbo/Skanör)
Inkom: 2009-03-04 
Överlämnat till tekniska nämnden för beslut.

2009:9
Cykelväg Trelleborg - Malmö
Inkom: 2009-03-11
Överlämnat till tekniska nämnden för beslut.

2009:10
Mer belysning mellan Övre och Östergatan
Inkom: 2009-03-23
Överlämnat till tekniska nämnden för beslut.

2009:11
Fler och säkrare cykelparkering på Övre
Inkom: 2009-03-23
Överlämnat till tekniska nämnden för beslut.

2009:12
Gör JW Wulffsgatan till en återvändsgata
Inkom: 2009-04-06
Överlämnat till tekniska nämnden för beslut.
Beslut i tekniska nämnden den 9 september 2009 § 89.

2009:13
Utplacering av sopkärl för att underlätta skötsel av badstränder och strandmiljön i Gislövs Strandmark
Inkom: 2009-04-17
Överlämnat till fritidsnämnden för beslut.
Beslut i fritidsnämnden den 15 december 2009 § 95.

2009:14
Utplacering av hundtoaletter för att underlätta skötsel av badstränder och strandmiljön i Gislövs Strandmark
Inkom: 2009-04-17
Överlämnat till fritidsnämnden för beslut.
Beslut i fritidsnämnden den 15 december 2009 § 96.

2009:15
Förslag till åtgärder i samband med kommunens planer på ett besökscentrum vid Sveriges sydligaste udde
Inkom: 2009-04-17
Beslut i kommunfullmäktige den 16 november 2009 § 212.

2009:16
Bättre parkeringsmöjligheter på Frihedsgatan söder om Västra Kyrkogården
Inkom: 2009-05-18
Överlämnat till tekniska nämnden för beslut.
Beslut i Tekniska nämnden den 7 oktober 2009 § 107.

2009:17
Rengör samt belys elstationen som är belägen vid nya rondellen, Stavstensudde
Inkom: 2009-05-22
Överlämnat till tekniska nämnden för beslut.
Beslut i Tekniska nämnden den 7 oktober 2009 § 108.

2009:18
Missbruksvården i Trelleborgs kommun är under inflytande av 12-stegsmodellen (Minnesotamodellen)
Inkom: 2009-06-18
Beslut i Individ- och familjeomsorgsnämnden den 18 januari 2010 § 13.

2009:19
Angående egen betalning för hemspråksundervisning
Inkom: 2009-06-18
Överlämnat till skolnämnden för beslut
Beslut i skolnämnden den 17 november 2009, § 149

2009:20
Angående webkamera i Trelleborg
Inkom: 2009-06-18

2009:21
Att skolmåltiderna skall vara gratis för gymnasieelever i Trelleborgs kommun
Inkom: 2009-07-24

2009:22
Att kommunen tecknar en överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av och tillhandahållande av boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn
Inkom: 2009-08-13
Beslut i kommunfullmäktige den 29 mars 2010 § 55

2009:23
Nya parkeringsregler på Johan Kocksgatans norra del, biten norr om Hedvägen
Inkom: 2009-08-25
Beslut i Tekniska nämnden den 20 januari 2010 § 1.

2009:24
Hamnen i Smyge måste iordningställas
Inkom: 2009-09-11
Beslut i kommunfullmäktige den 29 mars 2010 § 56

2009:25
En skateboardpark i Trelleborg
Inkom: 2009-09-11

2009:26
Allmän förbud mot fyrverkerier och användande av pyroteknisk utrustning inom kommunen
Inkom: 2009-10-13
Beslut i kommunfullmäktige den 29 mars 2010 § 54

2009:27
Förslag till trafiksäkerhetsåtgärder på Valldammsgatan
Inkom: 2009-10-27
Överlämnat till tekniska nämnden för beslut.
Beslut i Tekniska nämnden den 17 februari 2010 § 17.

2009:28
Ersätt kommunanställda som råkar ut för skadegörelse till följd av sin tjänsteutövning
Inkom: 2009-11-18

2009:29
Ersätt kommunanställda som råkar ut för skadegörelse till följd av sin tjänsteutövning
Inkom: 2009-11-18

2009:30
Angående avstängningen av Strandridaregatan
Inkom: 2009-11-19

2009:31
Flytt av Petter och Noras hus samt Gummifontänen
Inkom: 2009-12-02
Överlämnat till kulturnämnden för beslut

2009:32
Sätt upp ett stort Pariserhjul för att locka turister med flera
Inkom: 2009-12-08
Överlämnat till kommunstyrelsen för beslut.
Beslut i kommunstyrelsen den 11 mars 2010 § 36.

2009:33
Tillbaks med matbrickorna för de är mer hygieniska samt bättre kvalité på maten
Inkom: 2009-12-08

2009:34
Sopsortera bättre, premiera dem som gör rätt för sig i detta hänseende
Inkom: 2009-12-28
Överlämnat till tekniska nämnden för beslut.
Beslut i tekniska nämnden den 17 mars 2010 § 26

Hjälpte informationen på den här sidan dig?