Förslag 2008

Under år 2008 har följande medborgarförslag inkommit

2008:61
Ett sätt att stoppa översvämningar i Trelleborg m.m.
Inkom: 2008-11-24
Beslut i kommunstyrelsen den 3 september 2009 § 203

2008:60 Dnr 2008/988
Bygg en laglig racerbana till motorintresserade ungdomar
Inkom: 2008-11-17

2008:59 Dnr 2008/917
Beläggning på gågatan mellan C.B.Friisgatan och Flockergatan bör inför den kommande vintern göras i ordning m.m.
Inkom: 2008-10-27

2008:58 Dnr 2008/909
Parkeringsplatser till personal och föräldrar vid Högalids förskola vid nybygget (nuvarande vita huset) intill förskolan
Inkom: 2008-10-24

2008:57 Dnr 2008/880
Bostadskooperativ i Gamla muséet
Inkom: 2008-10-15

2008:56 Dnr 2008/876
Önskan att farthinder placeras i korsningen Östergatan/Kapellgatan
Inkom 2008-10-13

2008:55 Dnr 2008/846
Tillsätt skyndsamt en utredning för att analysera om den rekonstruerade vikingaborgen Trelleborgen med fördel skulle kunna drivas av en stiftelse eller en mer turistinriktad huvudman
Inkom 2008-10-01
Beslut i kommunfullmäktige den 21 september 2009 § 163

2008:54 Dnr 2008/843
Upprustning av alla lekplatser (och grönområdena runt dem) på och runt Knäckekärr
Inkom 2008-09-30

2008:53 Dnr 2008/812
Synliggör på ett systematiskt sätt de kostnader som vandalism och förstöring kostar kommunen
Inkom 2008-09-16

2008:52 Dnr 2008/795
Uppförande av minnesmärke över Svenskbybornas ankomst till Trelleborg den 1 augusti 1929
Inkom 2008-09-11

2008:51 Dnr 2008/776
Placera den gamla fyren vid Västra småbåtshamnen
Inkom 2008-09-03
Överlämnat till Trelleborgs Hamn AB för yttrande. Beredes av kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige.

2008:50 Dnr 2008/685
Hundbadplats på den östligaste delen av Dalabadet
Inkom 2008-07-16
Överlämnat till fritidsnämnden för beslut.

2008:49 Dnr 2008/638
Ombyggnad av vägsträckan bestående av Västra Vallgatan och Kattebäcksvägen
Inkom 2008-07-01
Överlämnat till tekniska nämnden för beslut.

2008:48 Dnr 2008/561
Bygg bostäder i gamla vattentornet
Inkom 2008-06-10
Överlämnat till byggnadsnämnden för yttrande. Beredes av kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige.

2008:47 Dnr 2008/557
1 435 namnunderskrifter mot hamnens utbyggnad med ringväg som tillfart
Inkom 2008-06-05
Överlämnat till Trelleborgs Hamn AB för yttrande. Beredes av kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige.

2008:46 Dnr 2008/555
Åtta förslag till åtgärder för bättre presentation av turistmålet Smygehuks verksamhet och historia
Inkom 2008-06-05
Överlämnat till kommunstyrelsen för beslut.

2008:45 Dnr 2008/550
Mer tomtförsäljning för självbyggare på området Serresjö 7:15
Inkom 2008-06-04
Överlämnat till byggnadsnämnden för yttrande. Beredes av kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige.

2008:44 Dnr 2008/549
Anlägg en skateboardbana i Parken
Inkom 2008-06-03
Överlämnat till fritidsnämnden för beslut.

2008:43 Dnr 2008/527
Gör en långtgående utredning beträffande läget i skolan i vår kommun avseende omvänd rasism samt gör denna utredning offentlig
Inkom 2008-05-26
Överlämnat till skolnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för yttrande. Beredes av kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige.

2008:42 Dnr 2008/516
Ta bort 70-sträckan vid nya vattentornet
Inkom 2008-05-22
Överlämnat till tekniska nämnden för beslut.

2008:41 Dnr 2008/515
Bättre belysning och övervakningskameror i Stadsparken
Inkom 2008-05-22
Överlämnat till tekniska nämnden för yttrande. Beredes av kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige.

2008:40 Dnr 2008/514
Flytta Gasverket till Centralskolan
Inkom 2008-05-21
Beredes av kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige.

2008:39 Dnr 2008/463
Ställ den gamla fyren i rondellen vid Stavsten som en symbol för att Trelleborg är porten mot kontinenten
Inkom 2008-05-13
Överlämnat till Trelleborgs Hamn AB för yttrande. Beredes av kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige.

2008:38 Dnr 2008/460
Gör om slangfabrikens lokaler till ett idrottscentrum i Trelleborg, så att t.ex. friidrotten får en inomhusarena
Inkom 2008-05-09
Överlämnat till fritidsnämnden för yttrande. Beredes av kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige.

2008:37 Dnr 2008/449
Tingshusets vara eller icke vara. Biosalonger samt större konsertlokal samt konstnärsutställning med café och kiosk
Inkom 2008-05-05
Överlämnat till kulturnämnden för yttrande. Beredes av kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige.

2008:36 Dnr 2008/448
Missbrukarbehandling
Inkom 2008-05-05
Överlämnat till individ- och familjeomsorgsnämnden för beslut.

2008:35 Dnr 2008/429
Begränsa hastigheten i de inre delarna av Trelleborgs stadskärna till 30 km/h
Inkom 2008-04-24
Överlämnat till tekniska nämnden för beslut.
Tekniska nämndens beslut 2009-10-07 § 106

2008:34 Dnr 2008/418
Kostnader vid en eventuell flyttning av Museet till f.d. Tingshuset eller ändring av Tingshuset till Konst/Kulturhus
Inkom 2008-04-17
Överlämnat till kulturnämnden för yttrande. Beredes av kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige.

2008:33 Dnr 2008/395
Gör Tingshuset till Kulturhus
Inkom 2008-04-14
Överlämnat till kulturnämnden för yttrande. Beredes av kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige.

2008:32 Dnr 2008/378
Installation av trafikljus/blinkande ljus vid övergångsstället Hedvägen/Johan Kocksgatan
Inkom 2008-04-09
Överlämnat till tekniska nämnden för beslut.
Tekniska nämndens beslut 2009-10-07 § 105

2008:31 Dnr 2008/314
Promenad- och cykelväg som längs Torebjersjön förbinder landsvägen med det nybyggda området intill Pålsvägen
Inkom 2008-04-03
Överlämnat till tekniska nämnden för yttrande. Beredes av kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige.

2008:30 Dnr 2008/340
Lägg om Klörupsvägen med befintlig gatsten
Inkom 2008-04-01
Överlämnat till tekniska nämnden för yttrande. Beredes av kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige.

2008:29 Dnr 2008/317
Anpassning av hastigheten gällande Gislövs strandväg, Gislövs läge samt Orkidevägen
Inkom 2008-03-26
Överlämnat till tekniska nämnden för beslut.

2008:28 Dnr 2008/316
Brister i skötsel och tillsyn av Albäcksskogens motionsslinga
Inkom 2008-03-26
Översänt till fritidsnämnden för yttrande. Beredes av kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige.

2008:27 Dnr 2008/315
Utökat upplockningstvång för hundägare inom området Gislövs läge - Serresjö - Gislövs hamn och Serresjöskolan
Inkom 2008-03-26
Översänt till tekniska nämnden för yttrande. Beredes av kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige.

2008:26 Dnr 2008/308
Biljardhall med cafeteria
Inkom 2008-03-20
Överlämnat till kommunstyrelsen för beslut.

2008:25 Dnr 2008/252
Vinklad skånelänga vid Smygehuks hamn. Förlängning av västra pirarmen m.m.
Inkom 2008-03-04
Översänt till tekniska nämnden för yttrande. Beredes av kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige.

2008:24 Dnr 2008/207
Sätt upp belysning längs gång- och cykelvägen som löper parallellt med väg 108, längs norra delen av Klörupsvägen samt längs nya gång- och cykelvägen som går längs med Havrejordsvägen
Inkom 2008-02-18
Överlämnat till tekniska nämnden för beslut.

2008:23 Dnr 2008/189
Ge skolelever i årskurs 4/5 skollektioner i en skolträdgård
Inkom 2008-02-14
Överlämnat till skolnämnden för beslut.

2008:22 Dnr 2008/188
Fixar-Malte i Trelleborgs kommun
Inkom 2008-02-12
Översänt till vård- och omsorgsnämnden för yttrande. Beredes av kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige.

2008:21 Dnr 2008/187
Gratis kollektiv- respektive stadsbusstrafik för pensionärer
Inkom 2008-02-12
Översänt till vård- och omsorgsnämnden för yttrande. Beredes av kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige.

2008:20 Dnr 2008/172
I Trelleborgs storkommun finns massvis med döda träd som står till ingen nytta. Det kan vara lönsamt att bygga en värmepelletsfabrik. Sedan kan vi som har sådan uppvärmning elda billigt med "Trelletolla"
Inkom 2008-02-11
Till tekniska nämnden för yttrande. Beredes av kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige.

2008:19 Dnr 2008/171
Bästa stället att placera fyren, är på sockeln där Maglarps kyrka stod. Om inte, så är backen norr därom, där radarstationen låg, en mycket bra idé.
Inkom 2008-02-11
Beredes av kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige.

2008:18 Dnr 2008/132
Plantera Orkidévägens slinga genom Trelleborgshems och Riksbyggens fastigheter med träd
Inkom 2008-02-04
Överlämnat till tekniska nämnden för beslut.

2008:17 Dnr 2008/117
Ta bort avgifterna på stadsbussarna
Inkom 2008-01-29
Beredes i kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige.

2008:16 Dnr 2008/116
Breddning och ny asfalt på Vattenverksvägen i Smygehamn. Skyltning och förbud att stanna från Rv 9 till vattenverket. Justering av trafikspegel. Ny tillfart till scoutstugan.
Inkom 2008-01-29
Överlämnat till tekniska nämnden för beslut.

2008:15 Dnr 2008/103
Plats för affischering
Inkom 2008-01-22
Översänt till fritidsnämnden och kulturnämnden för yttrande. Därefter beslut i kommunstyrelsen.

2008:14 Dnr 2008/66
Sätt upp motionsredskap i t.ex. Stadsparken
Inkom 2008-01-22
Överlämnat till tekniska nämnden för beslut.

2008:13 Dnr 2008/51
Flytta bussterminalen till Centralstationen för att frigöra mark till parkeringsplatser i centrum
Inkom 2008-01-16
Beredes i kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige.

2008:12 Dnr 2008/47
Inför rökfri arbetstid för kommunens anställda
Inkom 2008-01-16
Överlämnat till kommunstyrelsen för beslut.

2008:11 Dnr 2008/46
Öppethållande av matserveringen på Gröningens servicecentrum under jul- nyår - trettonhelg skall vara lika med Akkas servicecentrum
Inkom 2008-10-16
Överlämnat till vård- och omsorgsnämnden för beslut.

2008:10 Dnr 2008/32
Låt Jörgen Flink med musikanter uppföra sitt mästerverk varje nyårsafton. Låt traditionen fortsätta.
Inkom 2008-01-11
Överlämnat till kulturnämnden för beslut.

2008:9 Dnr 2008/31
Gamla fyren som hamnen skänkt till Sjöfartsmuseet
Inkom 2008-01-11
Översänt till Trelleborgs Hamn AB för yttrande. Beredes i kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige.

2008:8 Dnr 2008/30
Trelleborgens gatustensmarkering över Bryggaregatan
Inkom 2008-01-11
Översänt till tekniska nämnden för yttrande. Beredes i kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige.

2008:7 Dnr 2008/29
Gång- och cykelväg längs Dalköpinge ängar vid havet, med utsiktsplatser
Inkom 2008-01-10
Överlämnat till kommunstyrelsen för beslut.

2008:6 Dnr 2008/28
Ny placering av gamla Trelleborgsfyren vid hamnen i Gislöv
Inkom 2008-01-10
Översänt till Trelleborgs Hamn AB för yttrande. Beredes i kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige.

2008:5 Dnr 2008/25
Trelleborg borde bygga en staty av Harald Blåtand
Inkom 2008-01-09
Överlämnat till kulturnämnden för beslut.

2008:4 Dnr 2008/24
Trelleborgs åtagande om att uppföra ett bad i Anderslöv bör infrias genom att byggnationen sker snarast
Inkom 2008-01-09
Kommunfullmäktige beslöt den 22 oktober 2012 återremittera ärendet till kommunstyrelsen.

2008:3 Dnr 2008/19
Förslag om vara man kan placera den gamla fyren
Inkom 2008-01-04
Översänt till Trelleborgs Hamn AB för yttrande. Beredes i kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige.

2008:2 Dnr 2008/13
Förläggning av våtmarker längs Dalköpingeåns sträckning
Inkom 2008-01-03
Översänt till tekniska nämnden, miljönämnden och kommunekologen för yttrande. Beredes i kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige.

2008:1 Dnr 2008/6
Utför arbeten som är störande på nätterna
Inkom 2008-01-02
Återkallat av förslagsställaren

Hjälpte informationen på den här sidan dig?