1954 - En stadsminister hedrade en annan

Vid 14-tiden den 19 februari 1954, för femtio år sedan, avled Axel Pehrsson-Bramstorp på lasarettet i Trelleborg, 71 år gammal. Under några varma sommarmånader 1936 var han statsminister i Sverige.

Den första mars jordfästes bondehövdingen i Trelleborgs kyrka. Aldrig förr hade så många storheter bevistat en begravning i Trelleborg. Fem statsråd med statsminister Tage Erlander i spetsen övervarade akten.

Statsmannabegravningen var en av de större händelserna i Trelleborg för femtio år sedan. För en dag stod Trelleborg i centrum, aldrig förr hade så många svarta bilar färdats genom stadens gator på en gång. Så var också Axel Pehrsson-Bramstorp en av de män som kommit att spela en viktig roll under krigsåren.

Axel Pehrsson föddes i Öja socken den 19 augusti 1883. Fjorton år gammal avled fadern och sonen fick ta på sig ansvaret för den gård familjen arrenderade. 1908 köpte han en egen gård, från 1920 arrenderade han Lilla Isie kronoboställe, men ägde och brukade också andra gårdar, bl.a. Bramstorp i Lilla Isie. I riksdagen blev han så känd under namnet Bramstorp att han 1936 lade det till sitt officiella efternamn!

Bytte parti

1912 kom Axel Pehrsson in i landstinget, från 1914 ordförande i hemsocknens kommunalnämnd. 1918 blev han invald i riksdagens andra kammare, en plats som han i omgångar upprätthöll fram till 1949. Till en början representerade han liberalerna men övergick sedan till bondeförbundet, vars ordförande han blev 1934.

1933 var Axel Pehrsson en av de drivande bakom det som kallats kohandeln med socialdemokraterna i jordbruks- och arbetslöshetsfrågorna. Under sommaren 1936 var han statsminister för att sedan bli jordbruksminister i koalitionsregeringen fram till 1945. 1949 blev Lilla Isiebon dubbad till serafimerriddare. Denne mångsidige man skrev också en bok om regeringskollegan Per Albin Hansson.

Vid jordfästningen hölls inte mindre än 32 tal, bland annat av statsminister Erlander. Urnan gravsattes i familjegraven på Lille Isie kyrkogård där den än idag finns kvar.

Fast i isen

1954 kom emellertid också att gå till historien som den värsta vintern sedan krigsåren. Samma dag som den förre statsministern avled, fastnade tågfärjan Drottningen i packisen utanför Rügen men kunde befrias av statsisbrytaren Thule. Ännu en bit in i mars var isbältet utanför Trelleborg flera meter tjockt.

Herravdelningen på Västra kallbadhuset förstördes av isen en måndag i början av mars, nära nog på dagen tretton år efter att isens förra angrepp på badinrättningen.

Trelleborg växte och därmed behovet av plats för administrationen. Vid ett extra möte i juli beslöt man köpa in fastigheter längs Kontinentgatan samt att uppföra det man kallade stadshuset i södra delen av kvarteret Herkules. Samtidigt upphävde stadsfullmäktige ett beslut att förlägga Stadshuset till Stortorget söder om Trelleborg Övre.

Första huset

Trelleborgshem uppförde för femtio år sedan sin första stora nybyggnad i hörnet av Västergatan-Västra Vallgatan. I maj 1954 stod huset klart, ritat av Sten Samuelsson och Fritz Jaenecke i Malmö. Huset väckte stor uppståndelse i Trelleborg, bland annat kritiserade Trelleborgs Tidningens chefredaktör G P Quist bolaget för att inte bygga en mera stilfull och vacker byggnad på tomten som ligger vid infarten västerifrån.

Det byggdes på fler håll i staden, Trelleborg fick sitt första fryshus, sin första bowlinghall och musikkafé i Arne Wihlborgs nybyggnad på Nygatan, mitt emot Centralskolan. Caférestaurangen fick namnet La Visite, ett namn som sedermera kommit att omfatta hela huset. Bowlinghallen invigdes med en tävling som samlat inte mindre än 448 deltagare. I april såldes fastigheten till en Malmöbo för 1,2 miljoner.

På Algatan 70-72 blev Stig Bjarles stora nybyggnad klar för inflyttning. Byggmästare Christian Andersson byggde i hörnet Nygatan-Österbrogatan där en gång den Smithska trädgården funnits.

Malmrosrederiet byggde också, den här gången en ny tanker på 16 000 ton. Nyköpingshus sjösattes på Kockums varv den 29 december.

Tre färjor

Nere i hamnen byggdes sommaren 1954 en serveringskiosk åt AB Trafikresturananger. För att hitta ett lämpligt namn åt sommarresturangen som snabbt kom att bli uppskattad av hamnflanörerna, utlystes en tävling. Nästan 800 förslag kom in och av dessa valde juryn Tre färjor. De båda andra prisbelönta förslagen var Välkommen och Parasollen.

Den sista december detta år gick en epok i graven, Trelleborgs Tidningen utkom med sitt sista nummer. Sedan 1897 hade den glatt, oroat och retat trelleborgarna. Inte minst dess redaktör G P Quist hade rykte om sig att besitta en vass penna. Så kom han också många decennier senare att bli hedrad med boken Stadens journalist där en del av hans artiklar och krönikor samlades.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?