1943 - När Trelleborg mobiliserade

I dessa dagar när TV, radio och tidningar präglas av krig och elände världen över, kan det kanske vara på sin plats och berätta om när Trelleborg mobiliserade för sjuttio år sedan, 1943. Den gången var kriget inte bara männens angelägenhet, på hemmafronten i Trelleborg bildades Kvinnoföreningarnas Beredskapskommitté som vördsamt anhöll om ett anslag av 300 kronor för sin verksamhet.

I Beredskapskommittén ingick Trelleborgs Röda Korskrets, Trelleborgs landstormsförening, Socialdemokratiska Kvinnoklubben i Trelleborg, Yrkeskvinnornas förening i Trelleborg, Trelleborgs Husmodersförening, Trelleborgs Högerkvinnor och Folkpartiets kvinnoförening.

De tre hundralapparna ville kommittén ha för att köp in material och till bestridande av organisationskostnader för upprättande av ett kortregister över i staden tillgänglig kvinnlig arbetskraft i händelse av mobilisering.

För ändamålet togs fram en speciell blankett Registrering av kvinnlig beredskapstjänst, komplett med en logotyp av en brinnande vårdkase. Här skulle inte bara namn, adress, civilstånd och arbetsgivare anges utan också utbildning och antal barn.

Det gällde också att svara på frågor om man var kunnig i barnavård, bilkörning, husligt arbete, jordbruk och kontorsarbete. Extra plus fick man antagligen om man tillhörde lottarörelsen eller luftskyddet. Sjukvårdsutbildning fick egna frågor, liksom om man hade någon annan särskild utbildning som gjorde kvinnan speciell lämpad för beredskapstjänst.

Drätselkammaren biföll ansökan och beredskapskvinnorna fick sina 300 kronor.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?